19 Aralık 2014 Cuma

“NO:205”: OTEL ODASINDA TEK GECELİK SERGİ

“POMPTU: TEK KULLANIMLIK, TÜKETİLEBİLİR”
Hazan Yılmaz’ın ilk küratörlük deneyimi olan oldukça ilginç bir sergi, bir otel odasında gerçekleşecek. Erin İlkcan Aslan (1990)’ın “Pomptu: Tek kullanımlık, tüketilebilir” isimli tek gecelik sergisi, 26 Aralık, Saat 19.30’da Sonno Boutique Rooms & Suits’de izlenebilir.
Küratör ve sanatçının sergi için hazırladığı metinde şu cümleleri okuyoruz: “Nesne ile dolaylı yollardan bağ kurarak onu sahiplenmek, insanoğlunun hala sürdürüyor olduğu mülk illüzyonlarından biri olmuştur. Özne, nesneyi pragmatist olarak şekillendirir ve kırılmaz kalıplar içerisine oturtur. Bir ihtiyaç ve ihtiyacın giderilmesi yönünde kurulan özne-nesne ilişkisi uçucudur. Belli özel durumlar dışında, nesne, aynılaşarak öznenin yapay ihtiyaçlarını gideren bir aleladeleşme ile varlığını sürdürür. Nesnenin, özne tarafından atfedilen normlar içerisindeyken tükenme ve değersizleşme ihtimali yüksek, kalıcı olma ihtimali neredeyse yoktur.
Bu ilişkinin istisnai durumlarından biri, öznenin nesne üzerinde oluşturduğu içselleştirme sürecidir. Bu süreç, yönelinilen nesneyi, uzay-zaman bütünselliğinde bulunduğu organik yapıdan kopartarak üzerine yüklenen mana ile özel kılar... Bu ‘özel’lik durumu, daima süregelen göreceli bir biçimdedir ve aynı zamanda da değişkendir. Öznenin nesneye yüklediği her yeni mana, nesneyi içselleştirerek benimsemesine, onu olduğu çerçeve dışına çıkartarak sahiplenmesine sebep olur. Bu, öznenin nesne ile doğrudan bağ kurmasıdır.
Kişiselleştirilerek, doğrudan öznel bir biçimde şekillenmiş her nesne, bir deneyim ile kazındığı salt varlığını öznenin zihninde sürdürür. Bu, alelade bir nesnenin, etki alanı devam ettiği sürece vazgeçilemezlik kazanmasıdır. Başka bir deyişle, nesnenin ölümsüzleşmesidir.

ERİN İLKCAN ASLAN (1990)
Üretim süreci içerisinde iş'lerini, herhangi bir disipline bağlı kalmadan psikoanalitik bilgiye, gözlemlenen bilgiye ve insan bilincinin var olmak için şekillendirdiği tüm tutumlar üzerinden beslenerek sürdürmektedir. Bu işler için, yerine ve içinde bulunulan durumlara göre kendine
enstrüman seçerken Dijital kolaj, video, ses ve nesne enstalasyonları, serigrafi baskı, tuval üzerine çeşitli teknik ve malzemelerle yapılan çalışmalar (çoğunlukla akrilik boya), yanıcı malzemeler gibi geniş bir skalada üretim yapar. Görsel üretiminin dışında işitsel işlerle de uğraşmış “7edi” isimli projesinde dijital olarak işlerini sergilemiş, çeşitli sosyal gruplarda dinleyicilerle buluşmuştur. 2012 senesinden bu yana ağırlıklı olarak görsel sanatlara yönelmiş, işlerini belirleyici olan tüm formlardan arındırarak şekillendirilmemiş kılmaya çalışmaktadır. Ankara’da çeşitli sergiler ve organizasyonlarda bulunmuş, 2014 senesinin Temmuz ayında “Symbolon: Kubrick ve Ben” isimli kişisel sergisini Budapeşte’de sanatseverlerle buluşturmuş. Kolektif çalışmalar içerisinde tamamen farklı işleriyle yer almakta olan Aslan, üretiminin başlıca gereksinimi olarak kişinin kendisi ile kurduğu sağlıklı iletişim olduğunu vurgulamakta ve sembollerini her disiplinden işlerinin içerisine gizlemektedir. Bunun dışında amatör olarak edebiyatla da ilgilemekte olan Erin İlkcan Aslan kitabını tamamlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Hala Ankara’da yaşamakta olan sanatçı üretimlerine mekan sınırlaması olmadan devam etmektedir.

BİYOGRAFİ
2008-2010 Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü
2010-2011 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve İletişim
2011-2012 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi Bitkiler
2012-2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2013-2014 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü (Şu an 2. sınıfta öğrenim görmekte)

Kişisel Sergiler
2013 “Dessins” / Hacettepe University Dessin Workshop Area
2013 “This Period ”/ Hacettepe University Basic Art Workshop Area
2014 “Symbolon: Kubrick & I ”/ Dante
2014 “Symbolon: Kubrick & I “/ Mercure Duna / Budapest
2014 “Miserans”/Atelier Three
2014 “No:205” / Sonno Boutique Rooms & Suits

Grup Sergileri
2013 “Street Liberates” / “Birdgivin’ Tree” / Konur Street
2013 “Cadillac” / “Apollon” / Tunalı Hilmi Street
2014 “Alexithymia“ / “Hikikomori“ / Salt ULUS
2014 “ Hiatus” / “Suthlus Series” / Dante
2014 “Torun Market” / “Stamp Portraits” / Torun
2014 “Polish Poster Week”/ Canoe, Duality / Cer Modern / Tomasz Bogulawski
2014 “mumumum”/ Oniochalasia / Atelier One