2 Ocak 2015 Cuma

Hasan Basri İNAN ve Yeliz SAĞLAM İKİ GENÇ SERAMİK SANATÇISI ADAYININ DİKKAT ÇEKEN SERGİSİ

Yeliz Sağlam
Hasan Basri İnan
“KARACA’DAN ANILAR VE İZLER”
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın galeri salonuna yayılan “Karaca’dan Anılar ve İzler” isimli seramik sergisi, 14 Ocak 2015 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Hasan Basri İNAN ve Yeliz SAĞLAM’ın seramik eserlerinde yer alan imgeler, birbirlerinden farklı şekillerde, farklı konular ve konumlarda sunuluyor.

Hasan Basri İnan
Hasan Basri İNAN eserleri ile ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Seramiklerimde, kilin doğasına ve geleneğine saygılı olmanın yanı sıra, eski - yeni formlara, malzemeye ve alışılagelmemiş yeni tekniklere de yer vermekteyim. Bu formlara ve yüzeylere aktardığım imgeler, bir zamanlar yaşadığım, yaşantımdan kesitlere yer verdiğim mekanlar, kişiler ve o mekanlarda bulunan çitler yer almaktadır. Bu öğelerin izleyiciyle göz göze gelmesi ve izleyiciyi uzun bir yolculuğa sürüklemesi; bu yolculuğun O’nun belleğindeki bazı anıların kısa bir süreliğine tekrarlanmasına neden olmaktadır!
Çalışmalarım, biçimi ve biçimin arkasındaki içeriği ile bütünleşmiş bir yapıdadır. Biçimin her parçası, her öğesi kendi içinde bir içeriği taşımak için bütünleştirilmiştir, parçalanamaz, öğeler eksiltilemez. ‘Çit’ de bu öğelerden bir tanesidir ve dolayısıyla inşa edilen biçim ile beraber şekillendirilmelidir, plastik bir öğe olarak düşünülmelidir. Formun içinde yer alan ‘çit’, kimi zaman onu inşa eden kişiyi temsil edip, kimi zamanda ‘terk-edilişini’ gösterip bir ‘çit’ olarak yerini almaktadır.
Hasan Basri İnan
Alman düşünürü Schiller bir sanat objesinde olması gerekenleri şöyle sıralar:
-Sanat eserinde insanlık adına bir takım değerler olmalıdır; insanı insan olarak kabul etmeli ve bir değeri, etik ya da felsefi değerlerden birini taşımalıdır.
-Biçim olarak duyularımızda kalıcı iz bırakmalı; yapıtın haz uyandırabilmesi için, biçimiyle alıcıyı etkilemesi gerekir. Alıcı, mutlaka duyuları aracılığıyla estetik obje ile ilişki kurmak zorundadır.
-Yapıt içeriğiyle düşünme gücümüzü harekete geçirmeli; yapıtı yaşatan mesaj, alıcının kafa gücünü zorlamalı ve harekete geçirmelidir. Ancak bu yolla sanat eseri alıcının kafasında biçimlenir ve canlı kalabilir.
Bende eserlerimi yaparken bunlara dikkat etmeye çalışıyorum…”
Hasan Basri İnan
Hasan Basri İNAN, Seramik sanatı ile ilgili şu önemli detayları da anlatıyor: “Plastik sanatların tüm öğelerini bünyesinde içeren bir resim ve heykel sanatı bileşimidir. Herbert Read; ‘Seramik sanatların hem en basitidir hem en zorudur; en basitidir çünkü en ilkelidir, en zorudur çünkü en soyutudur’ der. Gerçekten seramiği plastik sanatların tüm öğelerini bünyesinde içeren tek bir soyut forma indirgemek istediğimizde sanatların en zorudur. Bugün seramik sanatı çağın koşullarıyla ve düşünce yapısıyla yeniden biçimlenmekte ve plastik sanatlar içinde kendi kimliğini oluşturmakta ve kazanmaktadır. Kısacası, seramiklerimde yer yer formu deforme ederek ve formun işlevselliğini dışlayarak, biçime yeni görsel plastik bir içerik kazandıran çalışmalar ortaya koymaktayım. Bu durum Klasik-Modern Sentezci yönelime dayanmaktadır.”

Yeliz Sağlam
Yeliz SAĞLAM ise seramik çalışmalarını şu sözlerle anlatıyor: “Çalışmalarımda tarihte ve günümüzde toplumların yaşam biçimlerinin, kültürlerin belirleyicisi olan seramik ürünler artık günlük kullanım eşyaları olmaktan çok sanatsal değerleriyle daha çok karşımıza çıkmaktadır. Tutku, özveri, sabır ve sevgiyle kilin sanatçının elinde hayat bulmasıyla başlar bu hikaye… Adeta bir çocuğun annesinden beklediği şefkat gibidir beklediği ilgi… Tasarım süreci sancılı bir süreçtir. Formun biçiminin, izleyiciye aktardığı anlamın, en sade haliyle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Seramiklerim de bazen yalnızca teknik çalışmakla beraber, bunun yanı sıra toplumsal sorunlar, çevremdeki insanların ruh halleri, yaşantımda etkilendiğim olaylar tasarımlarıma yansımaktadır. Özellikle Türk toplumunda kadınların hak etmedikleri muamelelere maruz kalmaları ve bir kadın olarak kendi dünyamda yaşadığım toplumsal baskılardan da etkilenmekteyim tasarımlarımda… Benim için en önemlisi de özgün olabilmektir bu süreçte…
Sanatın doğaya ve insanlığa ait olduğunu düşüncesindeyim. Onun için yaptığım birçok işimde imzam bulunmamaktadır. Sanatın yaşaması ve yaşatılması için sanatta seramiğin hak ettiği yeri bulabilmesi için yalnızca bir aracıyım ben ve sanata değer verilmeyen bir toplumda bu düşünce her ne kadar Don Kişot’luk gibi görünse de sanat hiçbir dönemde kolay olmamıştır. Sanat aşktır, çoğu zaman mantık kurallarının dışındadır. Bu düşünceyle bir cümle ile sonlandıracağım bu yazımı… ‘Sanat için aşk, aşk için sanat’.”.
Yeliz Sağlam

Yeliz Sağlam

BİLGİ İÇİN:
 
HASAN BASRİ İNAN ÖZGEÇMİŞ
1992 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine dereceyle girdi ve hala eğitimi devam ediyor. Seramik dışında, resim ve heykel ile uğraşıyor. Ressam Ahmet YEŞİL’den resim eğitimi almaya devam ediyor. 2013 ve 2014’te Türkiye Seramik Dergisinde çalışmaları yer aldı. Türkiye Seramik Derneği üyesidir.

Kişisel Sergiler
2014 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sergisi
2014 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Seramik Sergisi

Karma Sergiler
2012 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 3 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Resim Sergisi
2012 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Resim Sergisi
2013 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Resim Sergisi
2013 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Sergisi
2014 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Sergisi
2014 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Sergisi
2014 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Sergisi
2014 Mersin Barış Meydanında “3-5” Seramik Sergisi.
2014 Ankara Galeri Soyut “Küçük Şeyler-17” Resim ve Seramik Sergisi
2014 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Seramik Sergisi.
2015 İstanbul Terakki Vakfı Sanat Galerisi “Küçük Şeyler-18” Resim ve Seramik Sergisi
 
Ödüller
2012 Türkiye Jokey Kulübü 9. Resim Yarışmasında Sergileme
2013 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünün Düzenlediği “Çılgın Çaydanlık Yarışmasında” Jüri Özel ödülü
2014 SERES’14 III. Uluslararası Cam ve Seramik Sergisi
2014 SERES’14, “-40x40x40 Genç Bakış” Uluslararası Seramik ve Cam Sergisi
Hasan Basri İnan
Hasan Basri İnan

Hasan Basri İnan

YELİZ SAĞLAM ÖZGEÇMİŞ
1984 yılında Mersin’de doğdu. Lise öğrenimini Özel Eğitim Koleji’nde tamamladı. 2000-2001 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü birincilikle kazandı. 2002 yılında babasının kaybından sonra, ailesine destek olmak amacıyla eğitimini bırakıp ticarete atıldı. 7 seneyi aşkın ticaret hayatından sonra 2011 yılında sanat eğitimine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. 2013 yılında Akademi ada Uluslararası çalıştayında heykel ve seramik dalında karma sergiye katıldı. 2013 Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve 2014 Olimpos Uluslararası Sanat Çalıştayında asistanlık yaptı. Pek çok karma sergiye katıldı.
Yeliz Sağlam, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir.

Yeliz Sağlam.