13 Ekim 2016 Perşembe

ÖZGÜR DEMİRCİ “KİMSE BİLMEZ”

“Paradise Garden”, tuval üzerine yağlıboya, 190x320 cm.
Özgür Demirci’nin “Kimse Bilmez” isimli sergisi 22 Ekim - 20 Kasım 2016 tarihleri arasında Galeri Ark’ta izlenebilir. Serginin küratörü Firdevs Kayhan.

“…bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez. Kimse bilmez…” Mehmet Güreli

Kahverengi - karanlık düşsel imgeler… Kimdir böyle haykıran kimse bilmez... Biçim ve boyutu… İpucu varsa nerede? Demirci bunu resimlerinde saklıyor. Ölçüsüz karanlıkta… Bulunduğu yeri imgeliyor. Temsil olan beden ve yüzeylerini kaplayan parmaklar bize ipuçları veriyor. İşaret ediyor. Gerileyen ya da ani bir sıçrayışla giden ya da bir duraksamanın ardından yeryüzünün çamurundan ellerini kurtarıyor. Osmanlı minyatürlerindeki zamansızlıktan. Antik Mısırın papirüs resimlerine, orta doğunun en eski dini Zerdüştlüğün peygamberi Zerdüşt’e  ilham veren Tanrı Ahura Mazda’ya kadar uzanan, sonsuzluk gibi en uzakta olan figürler üstten ve her yandan ve her düzeyden eşit uzaklıkta duruyor..

Her şey aynı zamanda hem olup bitmiş hem de olmak üzere yüzeyde duruyor. İmgelerinde az devingenlik, hafiflik, en uygun konumu ararmışçasına az değişkenliği gösteriyor. İzleyiciye bir geçmiş veriyor ve onu kabullenmesini sağlıyor.


“Kimse bilmez”, 2016, Kağıt üzerine yağlıboya, 200x130 cm.
Galeri Ark
Cemiltopuzlu Caddesi Kaya Apt. No:49 Göztepe, İstanbul
Tel: 0216 369 4900