4 Nisan 2017 Salı

AYŞE BEZENMİŞ “GOLDEN AGE” EXHIBITION

Ayşe Bezenmiş, “Altınçağ 4”, 2017, kağıt üzerine karışık teknik, 50x70 cm.

C.A.M. Gallery will host Ayşe Bezenmiş’s second personal exhibition “Golden Age” between 8 April - 8 May 2017. The artist’s figures are the expression of another world. It is the reflection of the naive and the supernatural and the subconscious in the figure. In this context, consciousness is seen in the pure elegance figures of gold. Objects and creatures in the world are in interaction with each other. Before the creation, the object is associated with the object, that is, nature. In this context, Albert Dürer said: “Art is really in the nature, and if anyone takes it away from nature, it will have it.” It is through art to tear it off from nature and transfer it to other planes. The images of the Bezenmiş are also a heap of acquired images in this way. It is the mental reflection of what has been cut off from nature. It is the mental affirmation of the world that appears.


Ayşe Bezenmiş, “Altınçağ 5”, 2017,
kağıt üzerine karakalem, 50x50 cm.
Producing works out of the usual pattern, the artist has created compositions that combine unreasonable concepts in her designs. She often uses animal images in her pictures. In this context, turtles, zebras, giraffes and various animal skeletons are quite visible in the artist’s designs. It is the shaping of the mental state in which the animal imagery figures are located. Besides, Bezenmiş, who plays also with the general structure of the figures, differentiates the forms and transforms them into different forms. In other words, the general structure of the figures reflects the mental process of the artist. The audience is confronted with the facts of this mental process.

C.A.M. GALLERY
Çukurcuma caddesi No: 38/A, Beyoğlu - İstanbul
www.camgaleri.com

Tel. 0090 (212) 245 79 75AYŞE BEZENMİŞ “ALTIN ÇAĞ” SERGİSİ
C.A.M. Galeri, 8 Nisan - 8 Mayıs 2017 tarihlerinde Ayşe Bezenmiş’in "Altın Çağ" isimli ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının figürleri başka bir dünyanın ifade biçimidir. Naif, us ötesi ve bilinçaltının figürde yansımasıdır. Bu bağlamda bilinçaltının katıksız zerafeti figürlerinde görülür. Doğadaki nesneler ve canlılar birbiriyle etkileşim halindedir. Eser yaratılmadan önce nesneyle yani doğa ile ilişkilidir. Bu bağlamda Albert Dürer şöyle söylemiştir: “Sanat, gerçekten doğadandır, kim onu doğadan koparıp alırsa, ona sahip olur.” Doğadan koparmak ve o doğayı başka düzlemlere aktarmak sanat yoluyla gerçekleşir. Bezenmiş’in imgeleri de bu yolla edinilmiş imgeler yığınıdır. Doğadan kopartılmış olanın zihinsel yansımalarıdır. Yani görünen dünyanın zihinsel olumlamasıdır.


Ayşe Bezenmiş, “Altınçağ 3”, 2017,
kağıt üzerine karakalem, 50x57 cm.Alışılmış desen yapısının dışında işler üreten sanatçı, desenlerinde mantık dışı kavramları bir araya getiren kompozisyonlar oluşturmuştur. Bunu yaparken hayvan imgelerini resimlerinde sık sık kullanır. Bu bağlamda, kargalar, zebra, zürafa ve çeşitli hayvan iskeletleri sanatçının desenlerinde oldukça fazla görülür. Hayvan imgeleri figürlerin içinde bulunduğu ussal durumun biçimlenmesidir. Bunun yanı sıra figürlerin genel yapısıyla da oynayan Bezenmiş, biçimleri başkalaştırarak farklı düzleme indirgemektedir. Başka bir ifade ile figürlerin genel yapısı sanatçının içinde bulunduğu zihinsel sürecin yansımasıdır. İzleyici bu zihinsel sürecin gerçekleriyle karşı karşıya kalır.

C.A.M. GALERİ
Çukurcuma caddesi No: 38/A, Beyoğlu - İstanbul
Tel. 0090 (212) 245 79 75

Ayşe Bezenmiş, “Altınçağ 2”, 2017, kağıt üzerine karakalem, 34x43cm.