Kadir Akyol etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kadir Akyol etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Aralık 2015 Çarşamba

KADIR AKYOL: “NEW PORTRAITS / NEW FACES” EXHIBITION AT GALERİ/MİZ

Kadir Akyol, Barbara Palvin, 2015, oil on canvas, 130x160 cm.

Gallery/Miz is hosting the exhibition of Kadir Akyol who is the most prominent name of the younger generation in the field of portrait in Turkey. The exhibition titled as
“New Portraits / New Faces” runs from 19 December 2015 to 17 January 2016.

Akyol is using the heritage of portrait as a source of extraordinary richness in the art history. What brings the young artist to fore is that he brings together images which he elected from different historical periods and different cultural connections with an extremely original dialect. In his canvases elements of popular culture, traditional life, popular and modern painting, lyricism and irony comes side by side in a dynamic harmony.

The first period portraits of the artist carries traces from 80’s as the popular culture became widespread with neo-liberal economy in Turkey, began to affect daily life. In the said series the portraits Akyol painted on the color opening screen of the state television with one channel and the textile designs he applied on the portraits are remarkable. As the figures in the traditional costumes lose their holiness in a world that have lost their context, Turkey becomes a simulacrum which erupts out of the memory of figurative painting art. Akyol succeeded to turn the impossible desire like bringing together Neşet Günal’s painting with Andy Warhol’s to a surrealist experience.

Kadir Akyol loads his portraits with present time energy, unavoidability of change and transduction power of humans. His works are in dialogue with viewers which establishes a cordial and courteous mutual effect.

By Akyol’s first period, the uniqueness feeling that proceedes from the loyalty to objectivity of picture seems like about to be lost in the ordinariness of the world of serial production and speedy consumption. The uniqueness of impressions in his portraits, the profundity of the lace weave be threatened by anonymous light of geometrical, brilliant and colored reality. The fragileness of the lace that covers faces like a second skin is nothing but a nostalgic mask. These veils, covers and curtains are trying to protect the subjectivity.

In Akyol’s new series of portraits the lace weave abandoned its place to live and vibrant color strokes. With this strokes the curtain is torn and the sorcery is dispelled. The uniqueness of subject has left its place to anonymous objectivity of ideal young women faces. The subject that wears the glance is now replaced by the beauty that is the object of the glance. Beauty has no ground, no background, no history and no age. These portraits carries enjoyment, delight, desire and in line with the portraits of Andy Warhol and Richard Philips. Akyol’s works invite their viewers to celebrate the invulnerable and ageless nudity of a world that lost its mystery.

Akyol as a mobile artist between Sevilla, Istanbul and Mersin in a global world produces work that doesn’t give up the local tastes but also the current makings in the world. Hereby he takes part as a name that is attractive für young generations in the field of portrait.

Kadir Akyol who was elected as a young painter of the year in 2013 was born in 1984, Mardin. He graduated in the year 2008 from The University of Mersin, Faculty of Fine Arts Department of Painting. In the year 2011 he completed his master degree at Ankara Gazi University, Faculty of Fine Arts Painting branch. In the same year he commenced his second master study at Universidad De Sevilla Faculttad De Bellas Artes in Spain. Akyol is continuing presently on his thesis “Hacker Art” there.

Kadir Akyol has opened ten individual exhibitions and taken part in national and international activities (Group exhibition, bienal, trienal, fair and symposium). Although his main practice course is painting, Akyol continues his Art production in different courses like video, installation art and performance.


FOR FURTHER INFO: Galeri/Miz
Address: Hüsrev Gerede Caddesi, Deniz Apt., No: 64 Teşvikiye, 34365 İstanbul - TurkeyKadir Akyol, Barbara Palvin, 2015, oil on canvas, 125x210 cm.

KADİR AKYOL “YENİ PORTRELER / YENİ YÜZLER” SERGİSİYLE 19 ARALIK’TA GALERİ/MİZ’DE
Galeri/Miz, portre alanında genç kuşak sanatçılar arasında en dikkat çeken isimlerden biri olan Kadir Akyol’un resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Akyol’un “Yeni Portreler/Yeni Yüzler” isimli sergisi, yapıtlarında Pop Art’ın temel konularından biri olan kadın imgesini işleyen ressamın, bu imgenin alışıldık pop art sunumunda ezber bozan, kendine özgü renk oyunları ve fırça darbeleriyle yeniden hayat verdiği son portre çalışmalarından oluşuyor.
19 Aralık 2015 – 17 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, Galeri/Miz’de görülebilir.

Kadir Akyol
2013 yılında “Yılın Genç Ressamı” seçilen Kadir Akyol, 1984 yılında Mardin’de doğdu. 2008 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümün’den mezun oldu. 2011 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl İspanya’da Universidad De Sevilla Faculttad De Bellas Artes’de ikinci master eğitimine başladı. Akyol halen burada “Hacker Sanatı” isimli tezine devam etmektedir.
Kadir Akyol bugüne kadar, on kişisel sergi açtı ve yüzden fazla ulusal ve uluslararası (grup sergisi, bienal, trienal, sempozyum, fuar) etkinliğe katıldı. Ana uygulama mecrası resim olmakla birlikte, Akyol; video, enstalasyon ve performans gibi farklı mecralarda da üretimini sürdürmektedir. 


“Yeni Portreler/Yeni Yüzler”
SEVİL DOLMACI, Kadir Akyol’un “Yeni Portreler/Yeni Yüzler” sergisinin katalog metninde şunları yazıyor: Akyol, sanat tarihinde portre geleneğinin mirasını, olağanüstü zenginlikte bir kaynak olarak kullanıyor. Genç sanatçıyı öne çıkaran, farklı tarihsel dönemlerden ve kültürel bağlamlardan seçtiği imgeleri, son derece özgün bir dille bir araya getiriyor olmasıdır. Tuvallerinde popüler kültürün ve geleneksel yaşantının, popüler olanın ve modern resmin, lirizmin ve ironinin unsurları dinamik bir uyum içinde yan yana geliyor.

Sanatçının, ilk dönem portreleri Türkiye’de neo- liberal ekonomiyle birlikte yaygınlaşan popüler kültürün gündelik yaşamı etkilemeye başladığı 80’li yıllardan izler taşıyor. Söz konusu seride Akyol’un tek kanallı devlet televizyonunun renkli açılış ekranı üzerine yaptığı portreler ve portrelerin üzerine uyguladığı tekstil desenleri dikkati çekiyor. Türkiye figüratif resim sanatının belleğinden çıkagelmiş, geleneksel kostümler içindeki figürler giderek kutsallığını yitiren bir dünyada bağlamlarını kaybetmiş imgelere dönüşüyor. Akyol, Neşet Günal resminin Andy Warhol’la buluşması gibi imkansız bir arzuyu, gerçeküstücü bir deneyime dönüştürmeyi başarıyor.


Kadir Akyol, Satisfaction1, 2015, oil on canvas, 160x190 cm.
Kadir Akyol portrelerine, değişimin kaçınılmazlığını, insanın uyum sağlama gücünü, şimdiki zamanın enerjisini yükler. Eserleri izleyici ile diyalog halindedir. İzleyeni ile içten ve nezaketli bir etkileşim kurar.

Akyol’un ilk dönem çalışmalarında fotoğrafın nesnesine sadakatinden kaynaklanan biriciklik duygusu, seri üretim ve hızlı tüketim dünyasının sıradanlığı içinde yitip gitmek üzere gibi görünür. Portrelerinde ifadelerin biricikliği, bakışlardaki derinlik ve dantel örtülerin loşluğu, fondaki geometrik, parlak ve renkli gerçekliğin anonim ışığı tarafından tehdit edilmektedir. Yüzleri ikinci bir deri gibi örten dantelin kırılganlığı, nostaljik bir maskeden başka bir şey değildir. Bu peçeler, örtüler, perdeler öznelliği korumaya çalışmaktadırlar.

Akyol’un yeni seri portrelerinde, yüzlerdeki dantel doku yerini canlı, parlak renk vuruşlarına bırakır. Bu vuruşlarla perde yırtılmış, büyü bozulmuştur. Öznenin biricikliği yerini ideal genç kadın yüzlerinin anonim nesnelliğine bırakmıştır. Bakış taşıyıcısı özne yerine, bakışın nesnesi olan güzellik geçmiştir. Güzelliğin zemini, fonu, derinliği, tarihi, yaşı yoktur. Andy Warhol, Richard Phillips’in çizgisine yerleşen bu portreler zevk, haz, arzu gibi isimler taşırlar. Bu isimler, resmilerin cazibesini ve izleyene sunduğu mutluluk vaadini arttırır. Sonuçta zafer arzunun olur. Akyol’un eserleri izleyicisini gizemini yitirmiş bir dünyanın yaralanmaz ve yaşlanmaz çıplaklığını kutlamaya davet eder.


Kadir Akyol, Charlize Theron, 2015, oil on canvas, 160x190 cm.
Akyol, global bir dünyada Sevilla, İstanbul ve Mersin arasında mobil bir sanatçı olarak lokal tadlardan vazgeçmeyen ancak düyadaki güncel üretimleri de alımlayan işler üretir. Bu sayede yeni portre alanında genç kuşak içinde ilgi çeken bir isim olarak yerini alır.”


Kadir Akyol.
Galeri/Miz
Çağdaş sanat için bir platform olma hedefiyle açılan Galeri/Miz, 19 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Teşvikiye’de açıldı. Çağdaş Türk sanatının yanı sıra uluslararası sanatı da sergilemeyi mekân politikası olarak belirleyen Galeri/Miz, yerleşik sanatçılar için olduğu kadar genç sanatçılar için de bir mekân olma özelliği taşıyor.
Çağdaş ve modern sanatı sergilemenin dışında alanlarında seçkin konukların katıldığı söyleşi programları ve güncel sanat konularında hazırladığı seminer programlarıyla İstanbul kültür ortamında yerini alıyor. Galeri/Miz, tüm kültür kurumlarıyla işbirliğine açık olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyor.

BİLGİ İÇİN:
Hüsrev Gerede Caddesi Deniz Apt. 64 Teşvikiye, 34365 İstanbul-Turkey
info@galerimiz.com
www.galerimiz.com
https://www.facebook.com/mizgaleri


10 Kasım 2015 Salı

CONTEMPORARY ISTANBUL 10. YAŞINDA 24 ÜLKEDEN 102 GALERİYİ AĞIRLIYOR

Kadir AKYOL, “Charlize Theron”, 2015, tuval üzerine yağlıboya, 130x160 cm., 
(Galeri Miz, Stand | Booth No: B1 - 407).

Dünyadan ve Türkiye’den çağdaş sanat eserleri sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, 10. yaşını 12-15 Kasım tarihlerinde kutluyor. Her yıl İstanbul’u uluslararası çağdaş sanatın merkezi haline getiren Contemporary Istanbul 10. yılında “Contemporary Tehran” (Tahran’dan Çağdaş Sanat) ve Plugin Yeni Medya Bölümünün de yer aldığı 102 galeriyi İstanbul Kongre Merkezi ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ağırlayacak.

İstanbul’u çağdaş sanatla buluşturan Contemporary Istanbul 10. yılında da Akbank Sanat ana sponsorluğunda; 24 ülke ve 28 şehirden toplam 102 sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Çağdaş sanat takipçilerinin nefeslerini tuttuğu Contemporary Istanbul 10. yaşında 23 galeriyi de ilk defa ağırlıyor.


Nur Koçak, “Denizli Cock”, 2012,
Acrylic on Polyester,
100 x 100 x 75 cm, (Gaia Gallery).
Geri sayımın başladığı Contemporary Istanbul’un katılımcı galerileri; CI Artistik Danışmanı Marc-Olivier Wahler, koleksiyoner Natalie Mamane Cohen, koleksiyoner ve küratör Freda Rozenbaum Uziyel ve The Empire Project kurucusu Kerimcan Güleryüz’ün yer aldığı seçici kurul tarafından belirlendi.

Çağdaş sanatın en iyi seçkilerini 10. yılında bir araya getirebilmek adına uzun bir hazırlık süreci gerçekleştiren Contemporary Istanbul Ocak ayından bu yana; 16 şehir, 15 ülke ve 20 uluslararası etkinlik bağlamında 178,480 kilometre yol kat etti. 1250 koleksiyoner, 540 galeri, 83 basın mensubu, 138 sanat kurumuyla ve müze direktörü ile buluştu.

CONTEMPORARY TEHRAN (Tahran’dan Çağdaş Sanat)
Contemporary Istanbul, Contemporary Tehran (Tahran’dan Çağdaş Sanat) adı altında gerçekleştirilen “Focus” bölümü de fuarın öne çıkan kısımlarından birisi olacak. Bölümde İran sanatını temsil eden önemli bazı sanatçılar arasında: Nasser Bakhshi (Aaran Gallery), Babak Roshaninejad (Assar Gallery), Ali Akbar Sadeghi (Shirin Gallery), Moreshin Allahyari (Lajevardi Foundation) ve Houman Mortazavi (Dastan’s Basement) yer alıyor. Diğer katılımcı galeriler; Assar Gallery, Aaran Gallery, Dastan’s Basement, Lajevardi Foundation ve Shirin Gallery.

Contemporary Tehran’ın katılımcılarından, 1950- 1960 yılları arasında başlayıp günümüze kadar uzanan İran modern sanatını işleyen ve toplamda 600 eserin bulunduğu özel koleksiyon ‘The Mobarqa Collection’ın öne çıkan bazı eserleri sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.


Nuri Bilge Ceylan, “The Village”, 2004, Archival Inkjet Print, 15,43 x 50 cm., (Dirimart).
İran sanatının tarih sahnesindeki gelişiminin ve eşsiz başarısının altını çizen Contemporary Istanbul, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ‘Focus’ bölümü hakkında şunları söyledi: “Bu yıl ‘Focus’ bölümü konuğumuzun İran olması bize gurur veriyor. İran sanatının benzersiz ve etkileyici bir tarihe sahip olduğunu biliyoruz. Sürekli gelişen bir çağdaş sanat ortamına sahip olan İran çağdaş sanatı her zaman Contemporary Istanbul’un ilgi alanı içinde olmuştur. Bu bölgede yer alan, sürekli gelişme gösteren koleksiyoner ağı ve koleksiyonerlerin yeni sanatçılar keşfetme isteği, çağdaş İran sanatını da daha heyecanlı hale getiriyor. Bu nedenle bu yıl Contemporary Istanbul’da, Tahran çağdaş sanatının güçlü bir şekilde temsil edileceğini umuyoruz.”


Murat Germen, “L'origine du Monde”, 2015, LED Light Box, 120 x 120 cm., (art ON Istanbul).
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ “PLUGIN”
Türkiye’deki sanat anlayışına yeni bir soluk getiren yeni medya sanatının en dikkat çeken eserlerinin yer aldığı ‘Plugin’ bu yıl Dr. Ebru Yetişkin küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl Contemporary Istanbul’un en çok ilgi gören bölümlerinden olan Plugin üçüncü yılında; galerileri, mimarlık & tasarım stüdyolarını, yeni medya ile ilgili yaratım atölyelerini, oyun laboratuvarlarını, dijital sanat kolektifleri ve proje mekânları gibi inisiyatifleri X-CHANGE başlıklı bir küratöryal tema altında ve tek bir alanda bir araya getiriyor. Sanatseverleri interaktif deneyimlerle de buluşturacak Plugin; yüksek teknolojinin basit teknolojilerle birlikte çalışması, organik ve inorganik formların bir arada işlemesi, fiziksel ve dijital gibi ikiliklerin ötesine geçen dinamikler gibi alt başlıklara odaklanıyor. Plugin Yeni Medya Bölümü’nün katılımcılar arasında; Australia China Art Foundation (Şanghay, Çin), DAM Gallery (Berlin), Pearl Lam Galleries (Hong Kong), Lajevardi Foundation (Tahran), LICHT FELD Gallery (Basel),  Galeri Zilberman (Istanbul) yer alıyor.


Yeşim Akdeniz, The Foundation of Tea Drinkers, Liberals and Form Lovers, 2015, oil on canvas, (Pi Artworks, Booth A2 - 102).
UZAKDOĞU’DAN ÖZGÜN VE ÇAĞDAŞ ESERLERİ
Contemporary Istanbul 10. yılında Australia China Art Foundation (ACAF) tarafından seçilen Çinli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Çinli ve Avusturalyalı sanatçıları uluslararası platformda tanıtmak amacıyla Yashian Schauble tarafından kurulan ACAF, sanat aracılığı ile kültürlerarası bağ kurmayı hedefliyor. Uzakdoğu’nun özgün ve çağdaş eserlerini bir araya getiren bölümde; Shao Yinong ve Mu Chen, Ling Jian (Australia China Art Foundation), Aaajiao (Leo Xu Projects, Şanghay), Tao Hui (Aike Dellarco Galeri, Şanghay), Yang Xin ve Zheng Jiang (Space Station Galeri, Pekin) eserlerini görmek mümkün. Diğer yandan, Aimee Lin tarafından hazırlanan “Parade” başlıklı sergi de bu kapsamda izleyiciyle buluşacak. 

Seda Hepsev, “Bekleme Odası II | Waiting Room II”,
2015, Tuval üzerine akrilik | Acrylic on canvas,
130 x 130 cm., (x-ist, Stand | Booth No: A2 401).
Contemporary Istanbul, 23 galeriye ilk defa ev sahipliği yapıyor!
Fuarda ilk defa yer alacak galeriler arasında; Art Lexing (Miami), Australia China Art Foundation (Şanghay), Galerie Bernard Ceysson (Paris), Corridor Contemporary (Tel Aviv), Dar AL-Anda Art Gallery (Amman), Dastan’s Basement (Tahran), Shirin Gallery (Tahran), Aaran Gallery (Tahran), Lajevardi Foundation (Tahran), Dubner Moderne (Lozan), l’étrangère (Londra), Frederic Got (Paris), Galeria Joan Gaspar (Barselona), Karavil Contemporary (Londra), KUAD Galeri (İstanbul), König Galerie (Berlin), Lazarides Gallery (Londra), Galerie Loevenbruck (Paris), Mika Gallery (Tel Aviv), Parasite (Tel Aviv), Galerie Paris-Beijing (Paris), PROPAGANDA (Varşova), Galería Rosa Santos (Valencia), Xavier Laboulbenne (Berlin), Vogelsang Gallery (Brüksel), Nasui Collection & Gallery (Bükreş), Analix Forever (Geneva), Heritage Gallery (Moskova), Galeria Contrast (Barselona), Galerie Koal (Berlin), Daniel Marzona (Berlin) bulunuyor.


Yaşam Şaşmazer, “Sleep”, Bronze, Edition 7 + 2 AP, 12 x 62 x 38 cm, (BERLINARTPROJECTS).
Contemporary Istanbul’a bu yıl katılan bölge galerileri arasında; Savina Gallery (St. Petersburg), Project Artbeat (Tiflis),  Galerie Iragui (Moskova), Mika Gallery (Tel Aviv), Dar AL-Anda Art Gallery (Amman), ALAN Istanbul, x-ist (Istanbul), Galerist (Istanbul), Galeri Baraz (Istanbul), Galeri Zilberman (Istanbul), Versus Art Project (Istanbul), Soda (Istanbul); Sanatorium (Istanbul), Rampa İstanbul, Redart Gallery (Istanbul), Pi Artworks (Istanbul), Piramid Sanat (Istanbul), Pg Art Gallery (Istanbul), Mika Gallery (Istanbul), Galeri Nev (Istanbul), Mixer (Istanbul), Milk Gallery (Istanbul), MERKUR (Istanbul), Kare Art Gallery (Istanbul), KUAD Galeri (Istanbul), Siyah-Beyaz (Istanbul), Galeri İlayda (Istanbul), Galeri 77 (Istanbul), Gama Gallery (Istanbul), Gaia Gallery (Istanbul), Daire Galeri (Istanbul), The Empire Project (Istanbul), Dirimart (Istanbul), CEP Gallery (Istanbul), C.A.M (Istanbul), Bozlu  Art Project (Istanbul), Art350 (Istanbul), artSümer (Istanbul), art ON (Istanbul), Doğançay Museum (Istanbul), Galeri/Miz; Armaggan Art and Design (Istanbul), Bozlu Art Project (Istanbul), Krampf Gallery (Istanbul), Olcay Art (Istanbul).


Jake & Dinos Chapman, “Little Miss McMuffet Sat on Her McTuffet”, 2015,
Resin, metal, wood, enamel, oil paint, 25 x 29 x 22 cm, (GALERIST).

Fuarın diğer katılımcı galerileri
AB Gallery (Seoul), Analix Forever (Cenevre), Antonio Colombo Arte Contemporanea (Milano), ALANIstanbul (Istanbul), Aria Art Gallery (Floransa), ARMAGGAN Art& Design (Istanbul), Art Lexing (Miami), art ON (Istanbul),  artsumer (Istanbul), ART350 (Istanbul), Australia China Art Foundation (Şanghay), Galeri Baraz (Istanbul), Barbara Paci Galleria d'Arte (Pietrasanta), Berengo Studios (Venedik), BERLINARTPROJECTS (Berlin), Galerie Bernard Ceysson (Paris), Bozlu Art Project (Istanbul), C.A.M Galeri (Istanbul), C24 Gallery (New York), Cep Gallery (Istanbul), Corridor Contemporary (Tel Aviv), Galeria Contrast (Barselona), Daire Galeri (Istanbul), Daniel Marzona (Berlin), Dar Al-ANDA Art (Amman), Dirimart (Istanbul), Dubner Moderne (Lozan), Edition Purrman (Grefrath), Emmanuel Fremin (New York), The Empire Project (Istanbul), l'étrangère (Londra), Faur Zsófi Galéria (Budapeşte), Frederic Got (Paris), Il Chiostro Arte Contemporanea (Saronno), Gaia Gallery (Istanbul), Gama Gallery (Istanbul), Galeri 77(Istanbul), Heritage Gallery (Moskova), Galeri/Miz (Istanbul), Galerie Iragui (Moskova), Galeri İlayda (Istanbul), Galeria Joan Gaspar (Barselona), Kare Art Gallery (Istanbul), Karavil Contemporary (Londra), Galerie Koal (Berlin), König Galerie (Berlin), KUAD Galeri (İstanbul), K+Y Gallery (Paris), Lazarides Gallery (Londra), Galerie Lelong (Paris), LICHT FELD Gallery (Basel), Galerie Loevenbruck (Paris), Mark Hachem Gallery (Paris), Marlborough Gallery (New York), MERKUR (Istanbul), Mika Gallery (Tel Aviv), Milk Gallery (Istanbul), Mixer (Istanbul), Mika Gallery (Tel Aviv), Nasui Collection & Gallery (Bükreş), Galeri Nev (Istanbul), Parasite (Tel Aviv), Project Artbeat (Tiflis), PROPAGANDA (Varşova), Galerie Paris-Beijing (Paris), Galleria Russo (Roma), Galería Rosa Santos (Valencia), Soda (Istanbul), Sanatorium (Istanbul), Rampa (Istanbul), Redart (Istanbul), Pi Artworks (Istanbul), Piramid Sanat (Istanbul), Pg Art Gallery (Istanbul), Siyah-Beyaz (Ankara), Versus Art Project (Istanbul), Galerist (Istanbul), x-ist (Istanbul), Galeri Zilberman (Istanbul), Galeria Senda (Barselona), Savina Gallery (St. Petersburg), Víctor Lope Arte Contemporáneo (Barselona), Villa del Arte (Barselona), Vogelsang Contemporary (Brüksel), Xavier Laboulbenne (Berlin), Yavuz Gallery (Singapur), WHITE ROOM | LIQUID art system (Capri), Krampf Gallery (Istanbul), Olcay Art (Istanbul).

Daha fazla bilgi için:
Contemporary Istanbul

contemporaryistanbul.com


Kadir AKYOL, “İsimsiz”, 2015, tuval üzerine yağlıboya, 155x180 cm., (Galeri Miz, Stand | Booth No: B1 - 407).


Aras Seddigh, “With a Bird in Her Mind”, 2015, Acrylic on canvas, 190 x 220 cm. (Galeri Nev).

Damla Özdemir, “Lady of Hysteria”, 2015, Wood and Fine Art Print – 3 Dimensional Collage, 160 x 110 cm, (Gallery Ilayda).
Wouter Stips, “Love You About This Much”, 2009, Glass Sculpture, 40 x 20 cm.,
(Berengo Studios).

8 Haziran 2015 Pazartesi

TÜRKİYE’DEN GENÇ SANAT PRİŞTİNE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİSİ’NDE


(Please scroll down for English version)
“Türkiye Balkanlar Kültürlerarası Sanat Diyalogları” kapsamında sergilenen “BİR HİKAYEM VAR” sergisi, Saraybosna, Tiran ve Podgoritsa’dan sonra Priştine’de. “Türkiye – Balkanlar Kültürlerarası Sanat Diyalogları” projesi kapsamında, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından desteklenen “Bir Hikayem Var” Türkiye’den Genç Sanat sergisi, 5 Haziran – 19 Haziran 2015 tarihleri arasında Kosova Priştine Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde...


Türkiye ve Kosova arasındaki yüzlerce yıllık bağlar, köklü ortak kültürler ve yürütülen çalışmalar ile her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Bu önemli sergide, geçmişten günümüze kurulan bağlar, genç jenerasyonların bu birikimleri bir kez daha hatırlaması ve paylaşması düşüncesi ile “Türkiye Balkanlar Kültürlerarası Sanat Diyalogları” projesi kapsamında Priştine’de sanatseverler ile buluşuyor.

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı “Bir Hikayem Var”, Türkiye’den Genç Sanat sergisinde, sanatın farklı disiplinlerinden, A.Sina Gürsu, Barış Sarıbaş, Kadir Akyol, Bora Çetin, Çağdaş Erçelik, Doğu Akıncı, Ekin Onat, Emre Çalış, Enes Ateş, Hüseyin Rüstemoğlu, Mihriban Mirap, Nesren Jake, Özgür Demirci ve Yasemin Öztürk Erdoğan’ın eserleri yer alıyor. “Bir Hikayem Var” sergisinde 14 genç sanatçı, farklı kültürlerin, belleklerde saklı kalmış özgün hikayelerini yorumlarken, 19.yüzyıl ve 21. yüzyıl arasındaki yaşam farklılıklarını, kaybedilen ve kazanılan değerler üzerinden ilişkilendirmişlerdir.

İKASD tarafından projelendirilen “Türkiye Balkanlar Kültürlerarası Sanat Diyalogları” projesi, Priştine Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi ev sahipliğinde,Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Yunus Emre Priştine Türk Kültür Merkezi ve Art and Life Project desteği ile gerçekleştirilen proje kapsamında yer alan sergi 19 Haziran 2015 tarihine kadar Priştine Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde Türkiye ve bu yakın coğrafyasını sanat ekseninde buluştururken, iki kültürün ortak noktalarına da ışık tutuyor.

Daha Fazla Bilgi İçin
IKASD – Istanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği
Gizem Gürpınar +90 (212) 293 91 50YOUNG ART FROM TURKEY IN PRISHTINA of FINE ARTS FACULTY GALLERY
5 June – 19 June 2015

The “Turkey – Balkans Intercultural Art Dialogs” project with the cooperation of the IKASD, Istanbul Intercultural Art Dialogs Association and the Yunus Emre Institution, supported by the Turkish National Commission for UNESCO the “I have a story”, Young artist exhibition, are presented in the Prishtina of Fine Arts Faculty Gallery from June 5 – June 19, 2015.


The hundreds of years old connections, the deep rooted common culture and the cooperation between Turkey and Kosovo grow stronger every day. Making a connection between the past and now, the project “Turkey-Balkans Intercultural Art Dialogs” has been prepared by the young generation to remind and share this cultural treasure once again.


The “I have a story”, an exhibition from young Turkish Artists, curated by Beste Gürsu is a compilation of pieces from different art disciplines created by A.Sina Gürsu, Barış Sarıbaş, Kadir Akyol, Bora Çetin, Çağdaş Erçelik, Doğu Akıncı, Ekin Onat, Emre Çalış, Enes Ateş, Hüseyin Rüstemoğlu, Mihriban Mirap, Nesren Jake, Özgür Demirci and Yasemin Öztürk Erdoğan. The “I have a story” exhibit has been created by 14 young artists by interpreting the different cultures and hidden but not forgotten unique stories and linking these to the life differences, and lost and won values of the 19th and 21st century.


The “Turkey - Balkans Intercultural Art Dialogs” project is conceptualized by IKASD (Istanbul Intercultural Art Dialogs Association), hosted by the Prishtina of Fine Arts Faculty Gallery cooperation with the Yunus Emre Institute, supported by Turkish National Commission for UNESCO, Yunus Emre Prishtina Turkish Cultural Center and Art and Life Project. The exhibit will be presented until June 19, 2015 in the Prishtina of Fine Arts Faculty Gallery and will not only bring Turkey and the near geography close on an art level but also shed light on the similarities of both cultures.

For more information:
IKASD – Istanbul Intercultural Art Dialogues Association
Gizem Gürpınar +90 (212) 293 91 50
Prishtina of Fine Arts Faculty Gallery


10 Kasım 2014 Pazartesi

KADIR AKYOL: “IMAGE AS A PHENOMENON”

Merve, 2014, Toil and acrylic on canvas,
125x150 cm., (copyright Kadir Akyol).

SOLO EXHIBITION AT GALLERY ARK

22 NOVEMBER - 13 DECEMBER 2014

Gallery ARK, continues to be the heart of the art at Anatolian side of Istanbul at Goztepe, Cemil Topuzlu Street. Gallery ARK, aiming to bring different colors and sounds into Turkey’s art scene, also supports young artists. In this context, the gallery opens Kadir Akyol’s solo exhibition. Akyol has been awarded Rh+ artmagazine’s “2013 Young Artist of the Year”.

Self portrait, 2014, oil and acrylic on canvas,
120x140 cm., (copyright Kadir Akyol).
Art critic Lütfiye Bozdag, writes these words for Kadir Akyol’s 10th personal exhibition: “Kadir Akyol forms a relationship between the juxtapositions of the past and the future as well as the modern and the traditional within the concept of ‘image as a phenomenon’. In Akyol’s paintings, image appears to be a phenomenon above its real meaning and the traditional similes.
Irrelevant images like media-lace-portrait coming together on the same platform and form a relationship based on opposition helps to form a new reality. While ‘being itself’, this new reality breaks its own actuality through the opposition of the images and gives way to new stories. The relationship between power and authority is interpreted by the media-lace-portrait triangle. Akyol’s use of lace motif in his paintings is a reference to the East-West synthesis. By means of the starting mode of the State TV with a single channel, he refers to the media, which has great influence on the authority of the State.
Our lives are occupied by new technologies, we can judge how TV’s digital coldness and the traditional / warm image of handmade lace have become strangers to one another, how modern and traditional stand across each other in great tension with striking irony.”

Kadir AKYOL’s “Image as a Phenomenon” exhibition will run from 22 November until 13 December 2014 at Gallery Ark.

In addition, Kadir Akyol’s paintings can be viewed in the Gallery biq (berlin istanbul quarter) booth at Contemporary İstanbul 2014 Fair between 13-16 November and in the Gallery Doruk booth at Tuyap Art Fair between 13 to 16 November.

Sultane, 2014, oil and acrylic on canvas, 125x150 cm., (copyright Kadir Akyol).

Durre, 2014, oil and acrylic on canvas, 125x150 cm., (copyright Kadir Akyol).

Gallery Ark
Cemil Topuzlu Cad. Kaya Apt. No:49, 34728, Goztepe-Istanbul-Turkey
info@galeriark.com
Tel:0216 369 49 00

kadirakyol47@gmail.com

http://kadirakyol.blogspot.com.tr/

8 Kasım 2014 Cumartesi

KADİR AKYOL’UN “BİR FENOMEN OLARAK İMGE” İSİMLİ KİŞİSEL SERGİSİ GALERİ ARK’TA22 KASIM - 13 ARALIK 2014

GALERİ ARK, İstanbul-Göztepe, Cemil Topuzlu Caddesinde, sanatın Anadolu Yakası’ndaki kalbi olmaya devam ediyor. Farklı renkleri ve sesleri Türkiye sanat ortamına kazandırmayı hedefleyen GALERİ ARK, genç sanatçıları da destekliyor. Bu kapsamda Rh+artmagazine Dergisi’nin düzenlediği yarışmada, “2013 Yılının Genç Ressamı” seçilen Kadir Akyol’un resimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kadir Akyol’un portre çalışmalarını ilk bakışta, foto-kolaj olarak algılayabilirsiniz. Ama O, tüm portrelerini yağlıboya, akrilik ve karışık teknik ile dantel gibi işliyor ve ortaya ironi ve eleştiri yüklü çok özel eserler çıkıyor.

Sanat eleştirmeni Lütfiye Bozdağ, Kadir Akyol’un GALERİ ARK’ta açılan 10. kişisel sergisi için yazdığı katalog metninde “bir fenomen olarak imge” kavramını sanatçının geçmiş-gelecek, modern-gelenek karşıtlığı içinde yeni bir ilişkisellikle ele aldığının altını çiziyor ve şöyle devam ediyor: “Medya-dantel-portre” gibi birbiri ile ilişkisiz imgelerin aynı düzlemde bir araya gelerek karşıtlık üzerinden yeni bir ilişkisellik oluşturması, yeni bir gerçekliğin ortaya çıkmasına hizmet ediyor. Bu yeni gerçeklik, varlığın kendi hakikatini içinde barındırmakla birlikte, yan yana getirilen her yeni imgenin birbiri ile kurduğu karşıtlık ilişkisi içinde, kendi gerçekliğini kırarak, yeni anlatıların önünü açıyor. Sanatçı, yaşadığı toplumun güç ve iktidar ilişkilerini “medya-dantel-portre” üçgeninde ele alıyor. Akyol, resimlerinde yer verdiği geleneksel dantel motifi ile doğu-batı sentezine gönderme yaparken, iktidar yapılanmasında önemli bir rol oynayan medyanın temsilini, tek kanallı devlet televizyonunun açılış modunu kullanarak ortaya koyuyor.

Yeni teknolojilerin işgali altında tutsak kalan hayatlarımızın, bir iletişim aracı olarak tasarlanan TV’nin dijital soğukluğu ile el emeği olan dantel motifinin geleneksel sıcak imgesinin birbirine nasıl yabancılaştığını modern ile geleneğin gerilim yüklü karşılaşmasını, çarpıcı bir ironi ile gözler önüne seriyor.”
Kadir Akyol’un “Bir Fenomen Olarak İmge” başlıklı sergisi, 22 Kasım-13 Aralık 2014 tarihleri arasında Galeri Ark’ta görülebilir.

Kadir Akyol’un eserleri, 13-16 Kasım tarihleri arasında Contemporary İstanbul 2014 Fuarı’nda Galeri biq (berlin istanbul quarter) standında; 8-16 Kasım tarihleri arasında ise Tüyap Sanat Fuarı Galeri Doruk İstanbul standında izlenebilir.

BİLGİ İÇİN:
Galeri Ark
Cemil Topuzlu Cad. Kaya Apt. No:49 34728 Göztepe-İstanbul
info@galeriark.com
Tel:0216 369 49 00

kadirakyol47@gmail.com
http://kadirakyol.blogspot.com.tr/

KADİR AKYOL ÖZGEÇMİŞ
Kadir Akyol, 1984 yılında Mardin’de doğdu. 2004 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. 2008’de mezun oldu. 2008 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek lisans eğitimine başladı. 2011’de “Çağdaş Sanatta Melez Yaklaşımlar” isimli tezini bitirip mezun oldu. 
2011 yılında İspanya’da Universidad De Sevilla  Faculttad De Bellas Artes’da 2. master eğitimine başladı. İspanya’da “Hacker Sanatı” isimli tezine devam etmektedir.
2009-2013 yılları arasında Amerika ve Avrupa’nın bazı kentlerinde sanatsal araştırmalar yaptı proje bağlamlı workshop ve etkinliklerde de yer aldı.
2013 yılında Rh+Art Magazine’nin “Yılın Genç Ressamı” ödülünü kazandı. Bunun yanı sıra eserleri birçok ödüle ve sergilenmeye hak kazandı.10 Kişisel sergisi bulunmaktadır ve 100’den fazla ulusal ve uluslararası birçok karma, grup, bienal, trienal, sempozyum, fuar, müzayede, projeli etkinliğe; resim, video, enstalasyon ve performanslarıyla katıldı.


KİŞİSEL SERGİLER
2014 “Bir fenomen olarak İmge”, Galeri ARK, İstanbul, TÜRKİYE
2013 “Nameless”, RH+ Sanat Dergisi, Yılın Genc Ressamı, Planet Of Art, İstanbul, TÜRKİYE
2012 “Money Talks”, Artcore Space, İstanbul, TÜRKİYE
2012 “Insect”, ART and LIFE Gallery İstanbul, TÜRKİYE
2011 “Metamorfoz, Gregor Samsa, Böcek Serisi”, Galeri Studio 9 İstanbul, İstanbul, TÜRKİYE
2010 “Gregor Samsa”, Altamira Sanat Galerisi, Mersin, TÜRKİYE
2010 “Gregor Samsa”, M.T.S.O Sanat Galerisi, Mersin, TÜRKİYE
2008 “Metamorfoz”, Teoman Ünüsan Sanat Galerisi, Mersin, TÜRKİYE
2007 “Kadir Boyut”, Teoman Ünüsan Sanat Galerisi, Mersin, TÜRKİYE
2007 “Aşk Resmi”,  ‘Wc ’de sergi’,  Mersin Üniversitesi G.S.F., Mersin, TÜRKİYE
2006 “Kadir-Kent”, Mersin Üniversitesi G.S.F., Mersin, TÜRKİYE

SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER VE ÖDÜLLER
2014 “İmgenin Hakikati”,  Küratör Beste Gürsu,  T.C. AB Daimi Temsilciliği,  Brüksel / BELÇİKA
2014 “Contemporary İstanbul 2014”, biq (Berlin Istanbul Quarter), İstanbul / TÜRKİYE
2014 “Bir Hikayem Var”, Saraybosna Ulusal Galeri, Saraybosna, BOSNA-HERSEK
2014 “Yabancılaşma”, “Yabancı Olma”, Merhart Galeri, Heidelberg, ALMANYA
2013 “Dinamik İlkeler”, Art and Life Projesi, Köstence Sanat Müzesi, Köstence, ROMANYA
2013 Summart, Workshop, Uluslararası SummArt Painters Campus, Kişinev, MOLDOVYA
2013 3.Uluslararası Çağdaş Sanatlar Bienali, Art-East San Antonio, ABD
2013 “90 ve Özgür”, T.C. Berlin Büyükelçiliği, Berlin, ALMANYA
2013 “9 Sanatçı – 90 Eser Cumhuriyet Sergisi”, Küratör Beste Gürsu, “Türkiye-Avrupa Birliği Kültürlerarası Sanat Diyalogları” T.C. AB Daimi Temsilciliği, Brüksel, BELÇİKA
2013 İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi, PROJE 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul, TÜRKİYE
2013 Küçükçekmece Belediyesi 3.Resim Yarışması, (Ödül), C.K.S.M. Sergi Salonu, İstanbul, TÜRKİYE
2013 Arteast, Contemporary Art at the ArtEast, San Antonio, ABD
2013 RH+ Sanat Dergisi, “Yılın Genç Ressamı” Ödülü, Planet Of Art, İstanbul, TÜRKİYE
2012-2013 “Super Kadir”, Çesitli Sanat Galerileri ve Sokaklar, TÜRKİYE, İSPANYA,  FRANSA,  ALMANYA
2012 Hangar, Casa Dionio, Andalucia, Sevilla, İSPANYA
2011 “Performans”, Sevilla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İSPANYA
2011 “59 Rivoli / Pornografi +18”, Alpha Sanat Galerisi, Paris, FRANSA
2011 “Nar Taneleri”, ABC Art Berlin Contemporary, Berlin, ALMANYA
2011 “Kaçak”, CAAC, Sevilla, İSPANYA
2011 “Fukushima Felaketi”, Dom Katedral Meydanı, Köln, ALMANYA
2010 “Küresel Kentleşme”,Workshop, Sevilla, İSPANYA
2010 Écija, Workshop, Sevilla, İSPANYA
KADİR AKYOL:  BİR FENOMEN OLARAK İMGE
Lütfiye Bozdağ
Kadir Akyol, Galeri Ark’da açtığı onuncu kişisel sergisi ile “bir fenomen olarak imge” kavramını geçmiş-gelecek, modern-gelenek karşıtlığı içinde yeni bir ilişkisellikle ele alıyor.
Akyol’un resimlerinde imge, bilinen anlamsal bağlamlarından kopan, kendini her türlü geleneksel benzetmelerden kurtarmış bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor.
“medya-dantel-portre” gibi birbiri ile ilişkisiz imgelerin aynı düzlemde bir araya gelerek karşıtlık üzerinden yeni bir ilişkisellik oluşturması, yeni bir gerçekliğin ortaya çıkmasına hizmet ediyor. Bu yeni gerçeklik, varlığın kendi hakikatini içinde barındırmakla birlikte, yan yana getirilen her yeni imgenin birbiri ile kurduğu karşıtlık ilişkisi içinde, kendi gerçekliğini kırarak, yeni anlatıların önünü açıyor. Sanatçı, yaşadığı toplumun güç ve iktidar ilişkilerini medya-dantel-portre üçgeninde ele alıyor. Akyol, resimlerinde yer verdiği geleneksel dantel motifi ile doğu-batı sentezine gönderme yaparken, iktidar yapılanmasında önemli bir rol oynayan medyanın temsilini, tek kanallı devlet televizyonunun açılış modunu kullanarak ortaya koyuyor. 
Sanatçı, toplumun üzerindeki sosyo-politik ve kültürel basıncı içeren her düzeydeki iktidar yapılanmasını portreler üzerinden açığa çıkaran dijital imgeler ile anlatıyor. Akyol’un resimlerinde doğu kültürüne ait geleneksel giyim tarzları içinde ele aldığı aile bireylerinin portreleri, tematik düzeyde Doğu’nun özcü bir tarzda betimlenmesi olarak okunabilir. Doğu-batı karşıtlığının ardındaki gerçeğin arayışı içinde Gramsci’nin “Hapishane Defterleri”nde “…eleştirel olgunlaşmanın başlangıç noktası, birinin gerçekte ne olduğudur.”, tespitini sanatçı aile bireylerini, yaşadığı coğrafyayı gerçekte kim oldukları üzerinden sorguluyor.
Fotogerçekçi bir rasyonellikle ele aldığı portrelerinde kültür, iktidar/bilgi ve değişim arasındaki ilişkiyi sorgulayan sanatçı, iktidarın medya aracı üzerinden yarattığı hâkim evrensel bir norm ve merkez olarak kurgulandığını, O’ndan farklı toplumlar ve kültürlerin ise norm karşıtlıkları içinde temsil edildiklerine dikkati çekiyor. Kadir Akyol’un portrelerinde devletin tek kanallı TV açılış modu, normu imgelerken, norma aykırı olan modernin içinde geleneğin izlerini taşıyan doğulu karakterler ile geleneksel kültürün başka bir simgesi olan dantel motifleri bir karşıtlık oluşturuyor. Normu yaymak ve genelleştirmek üzere tek kanallı TV açılış modunun arka planda yer alması, norma uymayanların ötekileştirilmesi bir iç oryantalizm (İnternal Orientalism) eleştirisi olarak da okunabilir. Normu temsil eden TV ekran modunun önünde yer alan dantel motifi ve doğulu-geleneksel karakterler ile normun dışına itilen öteki karşıtlığı pornografik bir imgeye dönüşüyor. Norma aykırı portrelerin gerçekte kim olduklarının sorgulaması, iktidar/ güç ilişkileri kapsamında, dijitalin olanca sertliği ve soğukluğuyla karşımıza çıkıyor. 
Yeni teknolojilerin işgali altında tutsak kalan hayatlarımızın, bir iletişim aracı olarak tasarlanan TV’nin dijital soğukluğu ile el emeği olan dantel motifinin geleneksel sıcak imgesinin birbirine nasıl yabancılaştığını modern ile geleneğin gerilim yüklü karşılaşmasını, çarpıcı bir ironi ile gözler önüne seriyor.
Sanatçı, “insan”ın imgesel temsili üzerinden, bir yandan aile bireylerini, akrabalarını dijital bir tasvir ile bir temsile dönüştürürken, diğer yandan portreleri kaplayan dantel motifi ile geleneğin temsiliyet özelliğini sorgulayan kendine özgü bir tipoloji yaratıyor. Sanatçının ele aldığı portreler, bu tipoloji içinde sosyo-kültürel, politik ve etnik gerilimlerle yüklü iktidar yapılanmasının kodlarını açığa çıkarırken, “medya-dantel-portre” üçgeninde postmodern bir ilişkisellik düzemi yaratarak yeni bir söylem analizi geliştiriyor.

Kadir Akyol tuvalinde, modernin geleneğe olan uzaklığını, geçmişin bugüne olan mesafesinde, el emeği dantelin, dijitalin mekanik duygusuzluğu içinde birbirine yabancılaşmış pornografik imgelere dönüşmesini görmemize imkan verirken, postmodern dünyanın sorgulamalarını ve yeni anlam arayışlarını da gündeme getiriyor.