Kare Sanat Galerisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kare Sanat Galerisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Mart 2017 Salı

WOMEN IN THE CORNER

Gül Ilgaz, Taş, 2011, C Print Baskı, 60x148 cm.
“Women in the Corner” exhibition at Kare Art Gallery between April 1st and 30th, 2017. Curator: Denizhan Özer. When we look at the time period we live in, we see that the place and the status of women is still being questioned. This situation, created by the discourse of hate and evil embedded into the human brain by the ordinary course of living and the educational system, is nothing but a phenomenon created by the logic of otherizing carried into our day by a negative heritage of thought based on history. However, the woman, whom this logic otherizes, looks down upon, externalizes, in order words traps in a corner, is also an indispensible subject of life as a mother, sister, wife, daughter, neighbor and friend and therefore her position in the social life is beyond argument.

Women are the true representatives of nature by their fertility and their positive contributions to life. They have been constructive, guiding and unifying against the destructive masculine, have withstood time by bringing to life and nurturing and have been on the path to immortality with their conduct of life. Perhaps, this is the invisible method of resistance of the feminine against the masculine and this situation remains unchanged in the 21st century which we have entered as in the past. Women are still facing numerous problems such as domestic violence, child marriage, their right to education being prevented and abuse in daily life and business life.


Deniz Sağdıç, "Misty", 2017, Tuval Üzerine Yağlıboya, 150 x 180 cm.


“Women in the Corner” gives artists the opportunity to express themselves with artworks in different disciplines and aims to initiate a discussion rather than making a determination concerning the situation. Artists: Rafet Arslan, Nazan Azeri, Beyza Boynudelik, Manolya Çelikler, Leyla Emadi, Arzu Eş, Gül Ilgaz, Mehwish Iqbal, Hayal İncedoğan, Bahar Oganer, Deniz Sağdıç, Meltem Sırtıkara, Yeşim Şahin, Tan Taşpolatoğlu.
Deniz Sağdıç, "Misty", 2017, Tuval Üzerine Yağlıboya, 150 x 180 cm.

KÖŞEDEKİ KADIN SERGİSİ KARE ART’TA
Küratörlüğünü Denizhan Özer’in gerçekleştirdiği “Köşedeki Kadın” sergisi 1-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kare Art Gallery’de görülebilir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda kadının yerinin ve durumunun hala sorgulandığını görürüz. Alışılagelmiş yaşam biçiminin, eğitim sisteminin insan beynine kurguladığı nefret ve kötülük söyleminin yarattığı bu durum tarihten gelen olumsuz bir düşünce mirasının günümüze kadar getirdiği ötekileştirme mantığının yarattığı olgudan başka bir şey değildir. Ama bu mantığın ötekileştirip, küçük görerek, dışladığı, başka bir deyimle köşeye sıkıştırdığı kadın; anne, kardeş, eş, evlat, akraba, komşu, arkadaş olarak hayatın vazgeçilmez öznesidir ve bu yüzden kişisel, toplumsal hayattaki yeri tartışılamaz.

Kadın doğurganlığı ve hayata olan pozitif katkısıyla doğanın gerçek temsilcisidir. Yıkıcı erilliğe karşı, yapıcı, yol gösterici, toparlayıcı olmuş; hayata getirerek, besleyerek zamana direnmiş ve yaşama olan bağlılığı ile ölümsüzlüğün izini sürmüştür. Belki bu da erilliğe karşı, dişiliğin görünmeyen direnç biçimidir ve henüz içine girdiğimiz 21. yüzyılda da
bu durum aynen geçmişte olduğu gibi devam etmektedir. Kadın hala aile içi şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirilme, eğitim hakkı tanınmaması, günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaştığı suistimaller,  gibi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

“Köşedeki Kadın” sergisi sanatçılara; farklı disiplinlerde hazırladıkları eserlerle kendini ifade etme imkanı sunmakta, bir durum tespiti yapmanın ötesinde, konuyla ilgili bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

Sanatçılar: Rafet Arslan, Nazan Azeri, Beyza Boynudelik, Manolya Çelikler, Leyla Emadi, Arzu Eş, Gül Ilgaz, Mehwish Iqbal, Hayal İncedoğan, Bahar Oganer, Deniz Sağdıç, Meltem Sırtıkara, Yeşim Şahin, Tan Taşpolatoğlu

KARE ART GALLERY
Address: Abdi İpekçi Caddesi Ada Apt. No:22 K.2 D.8, 34367, Nişantaşı İstanbul-Turkey
Tel: 0090212 240 44 48 
7 Şubat 2017 Salı

HALİL AKDENİZ “İMGENİN İZİNDE” SERGİSİYLE KARE SANAT’TA

Halil Akdeniz, “Kültür İmleri”, 2015, Tuval üzerine akrilik- karışık teknik, 240 x 400 cm.
Kare Sanat, 9 Şubat -19 Mart 2017 tarihlerinde çağdaş sanatımızın önemli ismi Halil Akdeniz’in ‘İmgenin İzinde’ adlı sergisine yer veriyor. Açılış: 9 Şubat Perşembe 18.00- 20.00.

Bu sergide Halil Akdeniz sanatının soyuttan kavramsala, kavramsaldan kavram ötesine uzanan yolculuğunun son iki yılda ürettiği, bu günü ve geleceği işaret eden işlerinden bir seçki sunuluyor.
Sanatçının 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan imgelerle düşünme ve imgeler üzerinden düşünme ve araştırma mantığı, zaman içinde sanatının farklı plastik ve kavramsal dönüşümler geçirmesine zemin hazırlamıştır. Kullandığı malzeme, tuval ve tuvaldışı açılımlar, hazırlanış biçimleri ve kullandığı özel boya teknikleri ile kendine özgü fantazi ve imge dünyası kurgulamaktadır. Akdeniz’in işlerinin süreç içindeki biçimsel ve anlamsal dönüşüm ve evrimini izleyenler, onun çalışmalarının artık belli bir döneme ya da akıma kategorize edilemeyeceğini görürler. Akdeniz’in “Kültür İmleri/Cultural Signs” adlı kitabının yazarı Prof. Rıfat Şahiner de sanatçının bu yönünü şu cümleler ile anlatıyor: “Halil Akdeniz’in sanatı kategorize edilmesi bir hayli güç görünen ve plastik kaygılarla kavramsal yapılaştırma prensiplerinin belli bir izleğe dayandığı evrimci bir çizgi izlemekte. Bu evrilme, anlamın ve biçimleme sorunlarının birbirini tetiklediği, simgelerin, imgelerin, göstergelerin sürekli devinerek yeni olasılıkları açığa çıkardığı özgün bir sanat anlayışını görünür kılıyor” (Rıfat Şahiner; Halil Akdeniz ve Kültür İmleri, Sunuş yazısı, Masa Yayınları, 2015, İstanbul).

Halil Akdeniz, “Kültür İmleri”, 2015, Tuval üzerine akrilik- karışık teknik, 240 x 600 cm.

Akdeniz’in kendi içinde yerine göre kavramsal, yerine göre pop yaklaşımlar içeren bu karmaşık yapılı çalışmaları, imge ve simgelerin yer değiştirerek yeni ve farklı göstergeler sunduğu, açılımları tam olarak belirlenip tanımı yapılamayan bir yöne doğru yol almaktadır.
Halil Akdeniz’in sanatının sanat izleyicisi tarafından iyi okunması ve anlaşılması ve izinin sürülmesi gerekmektedir, çünkü bu eserler izleyici ile ancak böyle iletişim kurabilir.


Halil Akdeniz, “Kültür İmleri”, 2012-2016,
Tuval üzerine Akrilik- karışık teknik, 172 x 47 cm.
HALİL AKDENİZ
1986’da Yardımcı Doçent, 1987’de Doçent, 1994’te Profesör olan Akdeniz; Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (bugünkü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi), Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ege, Dokuz Eylül ve Bilkent Üniversitelerinde Resim ve Güzel Sanatlar Bölümlerini kurdu. Bu üniversitelerde bölüm başkanlıkları, fakülte kurulu üyelikleri, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulu üyeliklerine kadar çeşitli kademlerde görev aldı.
1996 - 2001 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Bonn ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2001 – 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ilk kez Sanat Bilimini kurarak, Anadolu Üniversitesi’nde (2003) ve Işık Üniversitesi’nde Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programlarını (2008) ve Sanat Bilimi Doktora Programını açtı (2013). Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2007 – 2013 yılları arasında Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Halil Akdeniz, ayrıca Çağdaş Türk Sanatı alanında eserleri ve araştırma yazılarıyla da tanınır. Akdeniz’in Türk sanatı ve sanatçılar üzerine yayınlanmış dört kitabı ve katalog yazıları, çok sayıda bilimsel yayın, araştırma, bildiri ve makaleleri ile birlikte hakkında yayınlanmış dört kitabı ve ayıca eserlerinin yer aldığı çok sayıda sanat kitabı ve katalog bulunmaktadır.


Halil Akdeniz, “Kültür İmleri”, 2012, Tuval üzerine akrilik- ağaç konstrüksiyon, 180 x 212 cm.


KARE SANAT
Abdi İpekçi Cad. Ada Apt. No:22/8 K:2 Nişantaşı / İstanbul
T: 0 212 240 44 48
www.kareartgallery.com