Karnavalesk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Karnavalesk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Şubat 2017 Pazartesi

SELMA GÜRBÜZ: "CARNIVALESQUE" EXHIBITION AT RAMPA GALLERY

Selma Gürbüz, BUM / BOOM, 2017, Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 155 x 230 cm (61,02 x 90,55 inches) Sanatçının ve Rampa Istanbul'un izniyle / Courtesy the artist and Rampa, Istanbul Photo: CHROMA
Rampa is pleased to present its third solo exhibition of Selma Gürbüz’s works from March 2 – April 8, 2017. Gurbuz is an anomaly amongst her contemporaries. Her style and subject matter is singular and in her new body of works she continues and expands on her aesthetic prowess. The exhibition, “Carnivalesque” includes never before seen three-dimensional work, painting, work on paper, and kinetic sculpture.

Gürbüz’s works have often tended toward the historical, fantastical, and mythological -a tendency typical to Carnival, as well. Historically, Carnival was a celebration that occurs in late February or early March, better known as Mardi Gras or The Feast of Fools. The festival still famously exists today in cities like Venice and Rio de Janiero. It is a jubilant, ecstatic and excessive gathering held in preparation for Lent, a 40-day period of chastity, frugality and fasting. The celebration is marked by masks, theatre, performance, and is a jovial and sometimes sinister public revolution against all that is stabilizing or socially acceptable. Carnivalesque is therefore a freedom characterized by a communal and ritualistic defying of norms. It is war and peace, young and old, rich and poor, past and present, Heaven and Hell, male and female, all at once. It is speaking up and acting outside of reality.

While Gürbüz maintains her stylized aesthetic, in this exhibition she gives the figures and characters in her works a new agency. They speak, they fight, they dance, and some literally move off of the canvas, as in her three-dimensional paintings. The figures depicted, historical or imagined, animist or human, all have a sense of pride, marked by a defiant liveliness. Put together, the works reflect the shadowy, anarchic, and freeing dualities that define the Carnivalesque.

RAMPA

www.rampaistanbul.com


Selma Gürbüz, DIXI, 2016, El yapımı kağıt üzerine mürekkep / Ink on handmade paper
220 x 120 cm (86,61 x 47,24 inches) (çerçevesiz / without frame) Sanatçının ve Rampa Istanbul'un izniyle / Courtesy the artist and Rampa, Istanbul Photo: CHROMA

SELMA GÜRBÜZ "KARNAVALESK" SERGİSİ RAMPA’DA
Selma Gürbüz'ün "Karnavalesk" başlıklı üçüncü kişisel sergisi 2 Mart – 8 Nisan 2017 tarihleri arasında Rampa'da izleyici ile buluşuyor. Çağdaşları arasında üslup ve içerik açısından son derece farklı bir yere sahip olan Gürbüz, yeni sergisinde alışık olduğumuz kendine özgü estetik dilini yetkinleştirirken, eserlerinde daha önce görmediğimiz üç boyutlu uygulamalar ve kinetik heykellerle farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Gürbüz’ün yapıtları sıklıkla tarihsel, düşlemsel ve mitolojik olana meylediyor ve bu eğilimin Karnaval'a özgü bir karakter de olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Tarihsel olarak Karnaval, Şubat sonunda ya da Mart başında düzenlenen, Mardi Gras ya da The Feast of Fools gibi ifadelerle isimlendirilmiş bir kutlamaya karşılık geliyor. Paskalya öncesindeki kırk günlük perhiz, kanaatkârlık ve oruç dönemine hazırlık olarak gerçekleştirilen neşe, esrime ve aşırılık şenliğinin adıdır Karnaval. Maskeler, tiyatro sahneleri ve performansların öne çıktığı kutlamalar toplumsal olarak makbul olana, düzeni muhafaza eden unsurlara karşı coşkulu bazen de tehditkâr bir kitlesel başkaldırıyı içinde barındırır. Dolayısıyla karnavalesk, normlara yönelik toplu, ayinsi bir meydan okuyuşu, özgürlük arayışını beraberinde getirir. Savaş ve barış, yaşlı ve genç, zengin ve yoksul, geçmiş ve gelecek, cennet ve cehennem, kadın ve erkek bir araya gelir. Gerçeğin dile gelmesi ile gerçeğin ötesine geçiş iç içe geçer.


Selma Gürbüz, Karnavalesk  |  Carnivalesque, 2017 Tuval üzerine karışık teknik / Mixed media on canvas 160 x 236 cm (62,99 x 92,91 inches) (çerçeveli / framed) Sanatçının ve Rampa Istanbul'un izniyle / Courtesy the artist and Rampa, Istanbul Photo: CHROMA
Gürbüz bu kişisel sergisinde stilize estetiğine bağlı kalırken diğer yanda da kullandığı figürlere ve karakterlere yeni bir öznellik katıyor. Bu figürler dile geliyor, kavga ediyor, dans ediyor ve bazıları, üç boyutlu resim çalışmalarında olduğu gibi, tuvalin dışına taşıyor. Resmedilen figürlerin tümü, ister tarihsel ister düşlemsel olsunlar, ister animist ister insan olsunlar, bir tür onur hissine, isyankâr bir canlılığa sahipler. Biraraya getirildiklerinde yapıtlar Karnavaleske karşılık gelen gölgeli, anarşik ve özgürleştirici ikilikleri yansıtıyorlar.

RAMPA
www.rampaistanbul.com