Pi Artworks İstanbul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Pi Artworks İstanbul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Mayıs 2016 Perşembe

YEŞİM AKDENİZ: CLUB DYSTOPIA

Yeşim Akdeniz, 'Adventures in the Anthroppocene' series - Last Dance in Taksim, 2016, oil on canvas, 145 x 170 cm // 'Anthropocene Maceraları' serisinden - Taksim'de Son Dans

Club Dystopia is a fictitious club imagined by the artist populated by re-creations of now demolished buildings typical of the early Republic of Turkey, buildings whose architecture reflected the idealism of the newly founded nation state. Club Dystopia is Yeşim Akdeniz’s second exhibition with Pi Artworks. Exhibition runs between 13 May and 25 June 2016.
She had previously exhibited with foundations such as MAK Museum (Vienna, 2013), Guggenheim Gallery (Los Angeles, 2013) and Stedeljik Museum (Amsterdam, 2004).

Images of deformed, often unpopulated buildings isolated from their original contexts, are central elements within Akdeniz’s recent paintings. Those within her Club Dystopia are public buildings built with the aim of modernizing society in 1930's Turkey, and helping it adopt to a new lifestyle defined as ‘ideal’. Within the club we encounter Taksim Municipality Casino, Çubuk Dam Casino, Ankara Exhibition House, and the factory buildings that used to populate various parts of Istanbul. Those buildings, now demolished or converted to different purposes, reflect the influence of Soviet architecture both in their aesthetic and their symbolic attempt at ‘social engineering’. They are the silent representatives of an in-between interpretation of modernism, and have been the victims of the constant desire to erase the past and imposing the new. A mentality similar to that which led to their construction.


Yeşim Akdeniz, 'Adventures in the Anthropecene' series - Entertainment in Çubuk Dam, 2016, oil on canvas, 120 x 140 cm // 'Anthropocene Maceraları' serisinden - Çubuk Barajı Eğlenceleri
In these paintings, we can see the desire to affect human-life and pass on ideology through architectural objects. In these recent works Akdeniz is inspired by the Object Oriented Ontology* (OOO) doctrine (especially Timothy Morton’s texts) as well as the Anthropocene, which refers to an era the world is believed to have entered characterised by global geological and ecological changes created of human activities. Based on these ideas, Akdeniz points out how nature is reshaped and transformed by the human hand.

The buildings and objects that came together in her interior and outdoor depictions have an aura. In the artist’s compositions, they escape from human control and start their own life cycle and dialogues.

In the work titled 'Adventures in the Anthropocene' series - Last Dance in Taksim, there’s a dancing woman, the only human figure that can be seen in the series. This work recalls Taksim Municipality Casino, which does not exist anymore. At the same time it raises contemporary concerns about the district’s current chaotic situation.

* Object Oriented Ontology: The doctrine defends that human should not be considered to have a privileged position among the non-human objects.

YEŞİM AKDENİZ
Yeşim Akdeniz, b. 1978. Major exhibitions include The Secret Life Of My Coffee Table (solo), Pi Artworks London, UK (2015); Those Opposing and Those Sympathizing (solo), Dirimart, Istanbul, Turkey (2014); Le Peintre de la Modern, Galerie Jochen Hempel, Leipzig, Germany (2013); Wir Drei, Guggenheim Gallery, Los Angeles, USA (2013); Signs Taken in Wonder, Museum für Angewandtekunst, Vienna, Austria (2013); A Dream Within a Dream (solo), PAK Kunstverein, Hamburg, Germany (2011); and Confessions of Dangerous Minds, Saatchi Gallery, London, UK (2011). Major collections holding her work include Deutsche Bank Collection, Germany; De Nederlandsche Bank Collection, Germany; Fries Museum, The Netherlands; and De Ateliers, The Netherlands.

Yeşim Akdeniz: Club Dystopia
Pi Artworks Istanbul
info@piartworks.com
İstiklal Cad. Mısır Apartmanı 163/4 Beyoğlu
13 May - 25 June 2016
Private view: 12 May, Thursday, 18:30 - 20:30
10.00 - 19.00 (Except Sunday)


Yeşim Akdeniz, 'Adventures in the Anthropocene' series - Ankara, 2016, oil on canvas, 80 x 100 cm // 'Anthropocene Maceraları' serisinden - Ankara
YEŞİM AKDENİZ: KULÜP DİSTOPYA
Yeşim Akdeniz 2015 yılında Pi Artworks Londra'da açtığı The Secret Life Of My Coffee Table başlıklı sergisinden sonra, Pi Artworks İstanbul için Kulüp Distopya'yı kurguluyor. Sergi 13 Mayıs - 25 Haziran 2016 tarihleri arasında gezilebilir. Yapıtları daha önce MAK Museum (Viyana, 2013), Guggenheim Gallery (Los Angeles, 2013) ve Stedeljik Musuem (Amsterdam, 2004) gibi kurumlarda sergilenen sanatçı, bu gerçeküstü kulüpte, erken dönem Cumhuriyet mimarisinin ulus devlet kurma ülküsünü yansıtan ancak bugüne ulaşmayan örneklerini, kendi resim dünyasında yeniden yaratıyor.

Deforme edilmiş, orijinal bağlamlarından soyutlanmış mekan görüntülerine Yeşim Akdeniz'in son dönem pratiğinde sıkça rastlanır. Sanatçının gerçeküstü kompozisyonlarına bu kez, 1930'larda modernizmi Türkiye halkının yaşamına sokmak, onlara ideal bir hayat tarzı benimsetmek amacıyla inşa edilen kamusal binalar giriyor. Bu bağlamda Taksim Belediye Gazinosu, Çubuk Gazinosu, Ankara Sergi Evi, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki fabrika binaları, Akdeniz'in resim evreninde çeşitli göndermeler ve hikayelerle çıkıyor izleyicinin karşısına. Ya yıkılan ya da dönüştürülerek farklı amaçlar için kullanılan, bazı yönleriyle Sovyet estetiğini yansıtan bu binalar, bir bakıma toplum mühendisliğinin de sembolleri. Arada kalmış bir modernlik anlayışının sessiz temsilcileri olan bu yapılar, kendilerini inşa eden zihniyetin devamında, eskiyi silerek yeniyi dayatma isteğinin kurbanı oldular.

İnsan yapımı unsurların, çevreyi dolduran inorganik objelerin hatta ideolojilerin, insan hayatını yönlendirici gücü Akdeniz'in son dönem çalışmalarında işlediği bir olgu. Son serisinde bu fikri erken dönem Cumhuriyet mimarisiyle ilişkilendiren sanatçı temelde, Object Oriented Ontology* (OOO) öğretisi (özellikle Timothy Morton'un metinleri) ve dünyanın insan etkisiyle girdiği yeni ekolojik dönem Anthropocene'ye** dair teorilerden ilham alıyor. Bunlardan hareketle Akdeniz, insan faktörüyle şekillenen çevrenin dünyayı dönüştürmenin yanı sıra, belleği manipüle etmedeki etkisine de işaret ediyor. Diğer taraftan tüm bu elemanların, binaların, objelerin iç ve dış mekan betimlemelerinde bir araya getirilmesinin yarattığı bir aura var. Akdeniz'in kompozisyonlarında onlar, insan elinden kurtulup kendi yaşam döngülerini ve diyaloglarını başlatıyorlar. Varlığın akıldışı yaklaşımlarını, dünyadaki nesneler arasındaki alışılmadık bağlantı ve dalgaları görünür kılıyorlar.

Bu seride insan figürüne nadir rastlanıyor. Sanatçının 'Anthropocene Maceraları' serisi - Taksim'de Son Dans isimli yapıtında, dans eden bir kadın görünüyor. Bu iş hem bugün artık yerinde olmayan Taksim Belediye Gazinosu'na ve buranın yapıldığı dönemki modernleşme ve yeni bir yaşam tarzını yerleştirme girişimine gönderme yaparken, aynı zamanda semtin bugün yaşanan şiddet eylemleriyle değişen yapısını gündeme getiriyor.

*Object Oriented Ontology: İnsanın, insan dışı objelere göre ayrıcalıklı konumda sayılmaması gerektiğini savunan öğreti.
**Anthropocene: İnsan eylemlerinin yarattığı küresel etkilerle, dünyanın jeolojik yapısı ve ekolojisinin geri dönüşü olmayan bir biçimde  değişmesi sonucunda girildiğine inanılan yeni çağ.

YEŞİM AKDENİZ
Yeşim Akdeniz, d. 1978. Başlıca sergileri arasında The Secret Life Of My Coffee Table (kişisel), Pi Artworks Londra, İngiltere (2015); Muhalifler ve Sempatizanlar (kişisel), Dirimart, İstanbul, Türkiye (2014); Le Peintre de la Modern, Galerie Jochen Hempel, Leipzig, Almanya (2013); Wir Drei, Guggenheim Gallery, Los Angeles, ABD (2013); Signs Taken In Wonder, Museum für Angewandtekunst, Viyana, Avusturya (2013); A Dream Within A Dream (kişisel), PAK Kunstverein, Hamburg, Almanya (2011); ve Confessions Of Dangerous Minds, Saatchi Gallery, Londra, İngiltere (2011) bulunur. Akdeniz'in yapıtları Deutsche Bank (Almanya), Nederlandsche Bank (Almanya), Fries Museum (Hollanda) ve De Atelier (Hollanda) gibi kurumsal koleksiyonlara dahil edilmiştir.

Yeşim Akdeniz: Kulüp Distopya
Pi Artworks İstanbul
info@piartworks.com
İstiklal Cad. Mısır Apartmanı 163/4 Beyoğlu
13 Mayıs - 25 Haziran 2016
Ön gösterim: 12 Mayıs Perşembe, 18:30 - 20:30
10.00 - 19.00 (Pazar günleri hariç)