Rahim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Rahim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Ekim 2016 Çarşamba

"EVREN ve BEDEN: RİTM, RAHİM, RAKS”

Meryem Arıcan, “Evren ve Beden: Ritm, Rahim, Raks Serisinden”, 2012, tuval üzerine yağlıboya, 130x130 cm.

Meryem Arıcan’ın "EVREN ve BEDEN: Ritm, Rahim, Raks” isimli sergisi 28 Ekim – 13 Kasım 2016 tarihleri arasında RH+ Art Project’te izlenebilir. Açılış Kokteyli 28 Ekim 2016 Cuma günü 18.00 - 20.30 saatleri arasında.

Meryem Arıcan "EVREN ve BEDEN: Ritm, Rahim, Raks” isimli sergisinin temasını şu sözlerle anlatıyor: “Dans… Birisiyle ya da tek başına, izleyicisiyle birlikte… Her iki durumda da bir buluşmayı, bütünleşmeyi sağlar. Resim üretimimde izlenen temalar, kişiselden evrensele doğru evrilirken, biçim açısından dışavurumcu öznel tavır, gelenek birikimimizin eşsiz disipliniyle buluşarak, özgün sonuçlarına gelişti.
Dans, sanat çalışmalarımın her döneminde, sürecin kendine özelleşen bağlamında yüklendiği rolüyle, değişerek ele aldığım temalardan biridir. "Evren ve Beden" dizisinde ise figürler, imkanlı olmayan dural hareket pozlarıyla "an"ı, "sonsuz zaman"a bağlar. Makrokozmos ya da "büyük evren"le bütünleşme istenci taşıyan insan...


Meryem Arıcan, “Evren ve Beden: Ritm, Rahim, Raks Serisinden”, 2015, tuval üzerine yağlıboya, 150x185 cm.

Raks; beden durağanken eller, kollar ve baş hareketleriyle yapılan bir dans formudur. Ezoterik bağlamdaki karşılığı dört elemandan biri olarak ateş, enerji, varoluşun ritmik edim halidir. Kostüm, maske ve abartılı makyajla bütünleşen, sahnelenen bir "yerine geçme" ritüelidir. Bu bağlamda raks, zihinsel ve ruhsal olarak, beden üzerinden gerçekleşen bir dönüşüm metaforudur. "Evren ve Beden" dizisindeki her figür, "büyük evren" ile kurulan bağın, senkronize oluşun göstereni olma rolünü üstlenerek imgeleşir.
Aşırı materyalistleşen günümüz yaşantısında insan için sağaltıcı, eksikliği duyulanı tamamlayıcı olan, sanatın doğasıdır. Üreterek, izleyerek, paylaşarak. Biriyle dans ederek ya da ressam olarak tek başına, bir sergi sahnesinde izleyicisiyle buluşarak...”


Meryem Arıcan, “Evren ve Beden: Ritm, Rahim, Raks Serisinden”, 2013, tuval üzerine yağlıboya, 130x130 cm.

MERYEM ARICAN
1976-1980      İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü
1982                Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Lisans
1996                Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanatta Yeterlilik

KİŞİSEL SERGİLER
2011    Niş Art Gallery, İstanbul
1998    Vakko Sanat Galerisi, İstanbul
1997    Mazhar Zorlu Sanat Galerisi, İzmir
1996    Mazhar Zorlu Sanat Galerisi, İzmir
1995    Uludağ Üniversitesi Sanat Galerisi, Bursa
1994    Minyatür Sanat Galerisi, İstanbul
1994    Marmara Üniversitesi, Ankara Sanat Galerisi, İstanbul
1993    Ars Sanat Galerisi, Ankara
1993    Ars Sanat Galerisi, Ankara
1992    Beyoğlu Sanat Galerisi, 2. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul
1990    Yonca Modern Sanat Galerisi, İstanbul


Meryem Arıcan, “Evren ve Beden: Ritm, Rahim, Raks Serisinden”, 2012, tuval üzerine yağlıboya, 100x100 cm.

KARMA SERGİLERDEN SEÇKİLER
1985    Adnan Çoker Atölyesi Karma Sergisi, D.G.S.G., İstanbul
1993    3. İ. S. Fuarı, Minyatür S.G., İstanbul
1993    "66 Kare", Beyoğlu S.G., İstanbul
1993    "Çağdaş Sanattan Yorumlar", Pera Sanat Evi, İstanbul
1993    Kriva Palanka Uluslararası Sanat Festivali, Makedonya
1993    14."Günümüz Sanatçıları ",D.R.H.M., İstanbul
1995    5.İ.S.Fuarı.Minyatür S.G., İstanbul
1995    "Diğerleriyle Buluşma", Al Fann Uluslararası Sergi, Almanya
1995    "İlk Adım Tuzla" Yıldız Silahhane, İstanbul
1996    "Öteki"2. Habitat Etkinliği, Antrepo, İstanbul
1997    "İstanbul Sanatta Buluşma", R.H.M.D. Uluslararası Sanat F., Deniz M. İstanbul
1998    "Akbank Koleksiyonundan Seçmeler", Ak Sanat İstanbul
1998    "75.Yıl Yaşayan Türk Sanatçıları", Dolmabahçe K.M., İstanbul
1999    "Hayat İçin Sanat", İ.M.K.B.,S.G., İstanbul
2003    "Seçkin Erk", İlayda S.G., İstanbul
2004-5 "Kargaşa", Kargart", İstanbul
2006    Likya S.G. Lütfü Kırdar U.S. Fuarı, İstanbul
2007    U.P.S.D. Standı, Tüyap S.F., İstanbul
2008    U.K.S.V. , Beşiktaş S.G., İstanbul
2008    "Bir Rüzgarın Arkeolojik Kazısı", Piramid S. G., İstanbul
2010    "Türkiye’nin Geçmişindeki Yarın", Y.K.K.E.D., Beşiktaş B.S.G., İstanbul
2012    "In Situ",Ti S.G., İstanbul
2015-16 "Uluslararası 12 c.m. Sanat Sergisi", İspanya, Fransa

ÖDÜLLER
1981 "Osman Hamdi Bey Sanat Ödülleri", Desen Dalı Birincilik Ödülü, İDGSA
1982 Altın Palet, Başarı Ödülü

BİLGİ İÇİN
RH+ Art Project
Cezayir Sokağı / Beyoğlu

Tel: 0(212) 224 74 31 Gsm: 0(531) 739 95 35