12 Mayıs 2016 Perşembe

ESRA CARUS: “HİÇ KİMSENİN SUÇU; KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI”

Esra Carus, Romeo & Juliet, 2016, Kağıt kesme, kolaj //
 Cardboard cutting, collage, 75 x 192 x 4 cm.
Esra Carus’un, 11 Haziran 2016’ tarihine kadar Kuad Galeri’de devam eden kişisel sergisi kağıt, karton ve porselenden 3 boyutlu ve desen yapıtlarıyla Shakespeare’in 400. Yılı (23 Nisan 1616) kutlamalarına bir katkı sunuyor ve Shakespeare’in evrenselleşmiş anlatı altyapısını kullanarak, güncel siyasal, toplumsal, kültürel gelişmelere ilişkin metaforlar oluşturuyor.

Shakespeare‘in "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Romeo ve Juliet", "King Lear" oyunlarından karakterler seçerek, bu karakterlerin günümüzdeki anlamları üstüne odaklanan Carus, bu karakterlerin çoklu anlamları ve simgeledikleri kavramları kullanarak ikinci bir göndermeyle Hannah Arendt’in "Kötülüğün Sıradanlığı"na doğru bir yolculuğa çıkarıyor izleyiciyi. Sergide izlenen Kentauros, Satir, Medusa, deniz kızı gibi mitolojik karakterler ve keçi, yılan, karga, baykuş, yarasa, kedi gibi ikilemli hayvanlar insanın yaşadığı zaman ve mekan içinde doğa ve toplumsal sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve sorunları çözebilmek için kullandığı çoklu bir imgelem. Mitoloji Antik çağlardan başlayarak, sanatçıların başvurduğu bir büyük-anlatı kaynağı; Modernizmde ise örneğin Picasso’da, Post-modernizmde de "Yeni Ekspresyonist" akım içinde izlediğimiz türleriyle…


Esra Carus, Hamlet, 2016, Kağıt kesme, kolaj // Cardboard cutting, collage, 160 x 120 x 4 cm.
Mitolojinin 20.yy’daki yorumcusu Roland Barth’a göre Mitolojik anlatılar şifrelerdir ve insanın yaşadığı doğal ve fiziki koşullar konusunda gerçekmiş gibi özellikler ve değerler içerir; oysa bu içerikler insan zihninin ürünüdür ve her dönemin koşullarına göre değişir. Mitolojik öyküler kurgu olduğu için anlatanın görüşlerini, düşüncelerini, öngörülerini yansıtır. Tıpkı bu sergide Esra Carus’un ürettiği figürler ve bu figürler arasında kurguladığı ilişkilerin bize önerdiği yorumlar gibi.

Carus, sergisi dolayısıyla yaptığı açıklamada, içinde yaşadığımız küresel siyasal-ekonomik-kültürel krizlerin, savaşların, terörün ve insan kıyımının yarattığı kötülüğü işaret ediyor: “Kötülük kavramının üzerinde durmamın nedeni, hem duygusal hem fiziksel olarak, insan kaynaklı, küresel bir önlenemez felaket durumunun etkisi altında olduğumuz gerçeğidir” diyor.


Esra Carus, Hiç Kimsenin Suçu // Nobody's Fault, 2016, Kağıt kesme, kolaj //
Cardboard cutting, collage, 83 x 58 x 4 cm.
Sergide yer alan yapıtlar Esra Carus’un ustalıkla kullandığı iki malzemeden oluşuyor: Kağıt ve kağıt etkisi veren porselen. Kağıt sanatsal ifade için birincil bir malzemedir; sanatçılar düşünce ve kavramlarını önce kağıt üstünde oluşturur; Carus bu birincil işlevi daha da öteye taşıyarak kağıdın esnekliğini kullanarak ve kağıt veya karton kesme tekniğiyle üçboyutlu imgeler oluşturuyor. Porselende de kağıdın yarattığı o sade ama etkileyici sonuca incelikle ulaşıyor.

Kuad Gallery
Süleyman Seba Caddesi No: 52 Akaretler
34357 Beşiktaş Istanbul
+90 212 227 00 08
www.kuadgallery.com
info@kuadgallery.com
Facebook Etkinlik Sayfası: