denizhan özer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
denizhan özer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Mart 2017 Salı

WOMEN IN THE CORNER

Gül Ilgaz, Taş, 2011, C Print Baskı, 60x148 cm.
“Women in the Corner” exhibition at Kare Art Gallery between April 1st and 30th, 2017. Curator: Denizhan Özer. When we look at the time period we live in, we see that the place and the status of women is still being questioned. This situation, created by the discourse of hate and evil embedded into the human brain by the ordinary course of living and the educational system, is nothing but a phenomenon created by the logic of otherizing carried into our day by a negative heritage of thought based on history. However, the woman, whom this logic otherizes, looks down upon, externalizes, in order words traps in a corner, is also an indispensible subject of life as a mother, sister, wife, daughter, neighbor and friend and therefore her position in the social life is beyond argument.

Women are the true representatives of nature by their fertility and their positive contributions to life. They have been constructive, guiding and unifying against the destructive masculine, have withstood time by bringing to life and nurturing and have been on the path to immortality with their conduct of life. Perhaps, this is the invisible method of resistance of the feminine against the masculine and this situation remains unchanged in the 21st century which we have entered as in the past. Women are still facing numerous problems such as domestic violence, child marriage, their right to education being prevented and abuse in daily life and business life.


Deniz Sağdıç, "Misty", 2017, Tuval Üzerine Yağlıboya, 150 x 180 cm.


“Women in the Corner” gives artists the opportunity to express themselves with artworks in different disciplines and aims to initiate a discussion rather than making a determination concerning the situation. Artists: Rafet Arslan, Nazan Azeri, Beyza Boynudelik, Manolya Çelikler, Leyla Emadi, Arzu Eş, Gül Ilgaz, Mehwish Iqbal, Hayal İncedoğan, Bahar Oganer, Deniz Sağdıç, Meltem Sırtıkara, Yeşim Şahin, Tan Taşpolatoğlu.
Deniz Sağdıç, "Misty", 2017, Tuval Üzerine Yağlıboya, 150 x 180 cm.

KÖŞEDEKİ KADIN SERGİSİ KARE ART’TA
Küratörlüğünü Denizhan Özer’in gerçekleştirdiği “Köşedeki Kadın” sergisi 1-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kare Art Gallery’de görülebilir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda kadının yerinin ve durumunun hala sorgulandığını görürüz. Alışılagelmiş yaşam biçiminin, eğitim sisteminin insan beynine kurguladığı nefret ve kötülük söyleminin yarattığı bu durum tarihten gelen olumsuz bir düşünce mirasının günümüze kadar getirdiği ötekileştirme mantığının yarattığı olgudan başka bir şey değildir. Ama bu mantığın ötekileştirip, küçük görerek, dışladığı, başka bir deyimle köşeye sıkıştırdığı kadın; anne, kardeş, eş, evlat, akraba, komşu, arkadaş olarak hayatın vazgeçilmez öznesidir ve bu yüzden kişisel, toplumsal hayattaki yeri tartışılamaz.

Kadın doğurganlığı ve hayata olan pozitif katkısıyla doğanın gerçek temsilcisidir. Yıkıcı erilliğe karşı, yapıcı, yol gösterici, toparlayıcı olmuş; hayata getirerek, besleyerek zamana direnmiş ve yaşama olan bağlılığı ile ölümsüzlüğün izini sürmüştür. Belki bu da erilliğe karşı, dişiliğin görünmeyen direnç biçimidir ve henüz içine girdiğimiz 21. yüzyılda da
bu durum aynen geçmişte olduğu gibi devam etmektedir. Kadın hala aile içi şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirilme, eğitim hakkı tanınmaması, günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaştığı suistimaller,  gibi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

“Köşedeki Kadın” sergisi sanatçılara; farklı disiplinlerde hazırladıkları eserlerle kendini ifade etme imkanı sunmakta, bir durum tespiti yapmanın ötesinde, konuyla ilgili bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

Sanatçılar: Rafet Arslan, Nazan Azeri, Beyza Boynudelik, Manolya Çelikler, Leyla Emadi, Arzu Eş, Gül Ilgaz, Mehwish Iqbal, Hayal İncedoğan, Bahar Oganer, Deniz Sağdıç, Meltem Sırtıkara, Yeşim Şahin, Tan Taşpolatoğlu

KARE ART GALLERY
Address: Abdi İpekçi Caddesi Ada Apt. No:22 K.2 D.8, 34367, Nişantaşı İstanbul-Turkey
Tel: 0090212 240 44 48 
15 Haziran 2015 Pazartesi

GİYİLEBİLİR SANAT - SANAT MODA OLDU

Oben Yılmaz, 2015.
Sanatçıların kendilerine ait bir dille oluşturdukları yapıtların birer yansıması niteliğinde olan giysiler modanın “giy-kullan-at” mantığına karşı sanatın var edici özgün yapısını referans almaktadır. Denizhan Özer'in küratörlüğünü yaptığı, genç sanatçıların giyilebilir sanat çalışmalarından oluşan “Sanat Moda Oldu” sergisinin açılışı bir defile şeklinde oldu. Defilede izleyicilere sunulan giysiler ise, giysiden çok sanat yapıtı özelliği taşıyor. 40 sanatçının çalışmalarından oluşan sergi, 30 Haziran 2015 tarihine kadar Summart’ta ziyaret edilebilir.

Sanatçılar:
Ali Mirzaei, Aslı Özok, Ayşe Günay, Ayşe Kapusuz, Barış Cihanoğlu, Burçin Erdi, Ceren Ceylaner, Çetin Pireci, Damoon Yaghoobi, Demet Yalçınkaya, Deniz Gökduman, Deniz Pireci, Deniz Sağdıç, Dilara Aygün, Eda Çığırlı, Fazilet Kendirci, Güneş Acur, Hülya Küpçüoğlu, Işıl Arısoy, Koray Erkaya, Mehmet Alpdoğan Erciş, Mehmet Özenbaş, Melis Boyacı, Merve Özgören, Müge Ceyhan, Mustafa Albayrak, Nesren Jake, Nurgül Özmelek, Oben Yılmaz, Özge Kul, Refika Onur Mikar, Seçil Erel, Semra Ay Çırpan, Seren Ceren Asyalı, Parisa Minouchehr, Sevinç Çiftçi, Şevket Sönmez, Şifa Girinci, Suna Tüfekçibaşı, Tan Taşpolatoğlu.

Bilgi için:


8 Nisan 2015 Çarşamba

ALİ RAŞİT KARAKILIÇ VE “DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ 2”


Ali Raşit Karakılıç.
Ali Raşit Karakılıç, Kafesteki Kadın.
Ali Raşit Karakılıç, Kafesteki Kadın (detay).
Ali Raşit Karakılıç,  3 - 7 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana 3. Portakal Çiçeği Karnavalı sırasında Adana Büyük Şehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Denizhan Özer küratörlüğünde "Dönüşüm Süreçleri 2” isimli sergiyle yer aldı.

Ali Raşit Karakılıç, P.04 + F.15, Karışık Teknik,
172x133 cm, 2008.
Sergide, sanatçının son 10 yıl boyunca büyük araştırma ve incelemeler sonucu oluşturduğu dönüşüm süreçlerine ait enstalasyon ve resimlerde günümüz toplumunun oluşturduğu kaotik yapıya yönelik bir eleştiri yer alıyor. Kaos estetiğinden beslenen ve yapıbozumsal üretim biçimi ile oluşturulan yapıtların çıkış noktası, günlük hayat içinde kullanımdan çıkmış, atılmış, geri dönüşüme giden atıklar ya da hurdalardır. Analitik bir düşünce yapısı ile üretilen yapıtların günümüz insanının görmezden geldiği çevre sorunlarına değinmesi son derece önemli olup yaşadığımız hayata ait yaşam izlerini irdelemenin yanı sıra politik anlamlar ve mesajlar içermektedir.

KAOTİK YÜZEY ARAYIŞLARI
Denizhan Özer, Mart 2015, İstanbul

Geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar geldiğimizde sanatın geleneksel yöntemler dışında farklı arayış biçimlerine -girerek yeni yaratımlarla- yol aldığını görürüz. Özellikle yaşadığımız son zaman diliminde teknolojik ve bilimsel çalışmaların artması sanatçıları bu teknolojiyi kullanarak yeni yaratım biçimlerine yönlendirerek farklı farklı bir sürecin içine sokmuştur. 

"Dönüşüm Süreçleri 2" sergisinden genel görünüm.
Gelenek bir yandan devam ederken yeni olan geleneğe eklenip onun melezleşmesine, değişmesine neden olarak yaşanılan zaman dilimine uyum sağlamıştır. Bu bilim sanat paslaşması içinde her ne kadar bilim insanları düzenli, tahmin edilebilir, sebep sonuç ilişkisine dayalı sistemlerin var olduğunu kabul etseler de sanatçılar düzensiz durumları kendi bakış açılarıyla yorumlayıp bir yapıt olarak hayatın içine katarak yeni algılama ve görme pratikleri oluştururlar. İşte "Dönüşüm Süreçleri" bu mantıkla ortaya çıkmış yapıtlardan oluşmaktadır.

Ali Raşit Karakılıç, P.06 + PK. 07 + M, Karışık Teknik, 115x150 cm, 2008.
Ali Raşit Karakılıç, kaostan beslenen bir sanatçıdır ve bunun yanı sıra analitik düşünce yapısıyla bilimsel paradikmalardan yararlanarak yol almaktadır. Onun kaos estetiğinden beslenen yapı-bozumsal üretim biçimi doğrusal resimden uzak görünse de aslında pek çok açıdan doğrusal olarak yapılan resimle benzerlikleri görülür. Bir takım sanatçılar yüzeyi direkt olarak kullanırken, Karakılıç iki farklı yüzeyi parçalayarak ayıp tekrar bir araya getirerek yeni bir yüzey yaratır ki bu da sanatçının oluşturduğu kendine ait bir dildir.
Ali Raşit Karakılıç, P.09 + F.60, Karışık Teknik, 172x133 cm, 2009.
Ali Raşit Karakılıç günlük hayat içinde kullanımdan çıkmış, geri dönüşüme giden ya da tekrar bir şekilde üretime girecek olan, kısacası hurda alanlarında toplanan her türlü araç, gereç, malzemenin fotoğraflarını çekerek başladığı sürece baktığınızda kaotik bir durumla karşılaşırsınız. İnsan yaşantısının ya da kentin oluşturduğu bu kaotik yapının kendine göre estetik bir durumu vardır. Sıradan bir yaşam için bu durum her ne kadar önemsiz ya da görülmek istenmeyen olsa da sanatçı için son derece önemli olup yaratımının bir parçası haline gelmektedir. Kısacası sanatçı, hurdalardan ortaya çıkan estetiğin transformasyonunu sağlayıp, onları resimsel ve üç boyutlu yapıtlara dönüştürerek farklılık sağlamayı başarmış ender sanatçılardan biridir ve bu bakımdan sanatçıyı ve eserlerini anlayabilmek için onun analitik düşünce yapısını irdelemek gerekir. 
Ali Raşit Karakılıç, PK.06 + PK.08, Karışık Teknik, 173x135 cm, 2009.
"Dönüşüm Süreçleri 2" sergisinden genel görünüm.
Ali Raşit Karakılıç'ın bir başka önemli yanı ise, yapıtların politik anlamlar içermesidir. Kapitalist üretim biçiminin oluşturduğu tüketim toplumunun içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde ortaya koyan sanatçı, insanların tüketip attığı her şeyin aslında hala bir değer olduğunu, hayata bağlanabileceğini de göstererek çevreci bir tutum takınmakta çevre kavramına sahip çıkmaktadır. Günlük hayat koşuşturmacası içinde, sistemin öğretileri ile beslenip onun kurallarına uyan ve böylelikle dünyayı, kendini tüketen sıradan insan yaşantısına getirilen bu eleştirel tutum onun sorumluluk taşıyan sanatçı duruşuna saygı duymamızı sağlamaktadır.
  
Bilgi için
alirasit@gmail.com

"Dnüşüm Süreçleri 2" sergisinden genel görünüm.

Ali Raşit Karakılıç, PK.08 + F.60, Karışık Teknik, 172x133 cm, 2009.
Ali Raşit Karakılıç, F.136+F136 M, tuval üzerine akrilik, 108x144 cm., 2014.
Ali Raşit Karakılıç, enstalasyon.
Ali Raşit Karakılıç, enstalasyon.

Ali Raşit Karakılıç, PK.06 + M, tuval üzerine akrilik, 128x164 cm, 2008.
Ali Raşit Karakılıç, enstalasyon.
Ali Raşit Karakılıç, "İsimsiz", tuval üzerine akrilik, 80x60 cm, 2005.