2 Mart 2020 Pazartesi

AHMET YEŞİL SCOPE ART SHOW NEW YORK’TA

Ahmet Yeşil, Diyalektik Dokun(ma), 2020, tuval üzerine yağlıboya, (120x90 cm - 120x60 cm) 120x150 cm.Ahmet Yeşil, son dönem çalışmalarıyla SCOPE Art Show New York’a katılıyor. Metropolitan Pavillion’da 5-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen fuarda Ahmet Yeşil’in eserleri Act Artistes Contemporains Turquie standında (Booth 65) görülebilir.

Ahmet Yeşil, “Diyalektik Dokun(ma)” ve “Sesler ve İzler” serisinden eserleriyle yer alıyor. Ahmet Yeşil, –izm’leri ya da güncel sanat akımlarını, sanatını kategorik belli bir çerçeve içinde sınırlayacak bağlayıcı bir unsur olarak düşünmez. Sanatına katacağı değerleri düşünerek yararlanarak, kendi sanat anlayışını ifade biçimini oluşturmaya çalışır. Tam anlamıyla ‘nev-i şahsına münhasır’ olarak tanımlanabilecek bir fırçası vardır. Dünyadaki ve Türkiye’deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır. Özellikle ve ısrarla belirtilmesi gereken nokta ise, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karşılaştırılamayacak ve Ahmet Yeşil tarzı olarak anılan görsel bir dil yaratmış olmasıdır.


Ahmet Yeşil, Diyalektik Dokun(ma), 2020, tuval üzerine yağlıboya, 150x110 cm.Ahmet Yeşil, Sesler ve İzler, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 100x80 cm.
23 Şubat 2020 Pazar

“STREETWISE ISTANBUL” PROJESİ AMERİKA’DA SERGİLENİYOR

Emirgan'da kestane satıcısı Hakkı bey.


“Streetwise İstanbul" projesi Aramis Kalay’ın fotoğrafları ve Meghan Nuttall Sayres’in metinleri eşliğinde ABD’nin Spoken şehrinde Saranac Art Project Gallery’de, 6-28 Mart 2020 tarihleri arasında sergileniyor.

İstanbul’un sokaklarında  “Ötekini Kendi Gibi Görme” fikrinden yola çıkarak hazırlanan sergi, insan hikâyelerinin fotoğraflarından oluşuyor. Projenin ilk tohumlarını 1985’den beri birçok kez Türkiye’ye gelen Meghan Nuttall Sayres attı.

“Streetwise İstanbul” sergisi, İstanbullu fotoğrafçı Aramis Kalay ile Amerikalı yazar Meghan Nuttall Sayres’in halktan insanların sözleri ve görüntülerini içeriyor. Alıntılar ve anekdotlarla sokak satıcıları, zanaatkarlar, metro müzisyenleri ve diğerlerinin gönüllerinden ve zihinlerinden geçenlerden ipuçları sunuyor.


Fatma Ayran (sedefkar Küçük Ayasofya'da).

Aramis Kalay 13. fotoğraf sergisi için 6 Mart’ta yapılacak açılışa katılıyor. İlk kişisel sergisini Paris’te açan Aramis Kalay İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi birçok şehirde fotoğraflarını sergiledi. Fransa Ulusal Kitaplık ( Bibliotheque National de France) fotoğraf koleksiyonuna “Gölgeler” konulu 21 eseri alınan Kalay, Amerika’daki ilk sergisini Spoken’de açıyor.
Kalay ve Sayres’in bir araya gelmesi ise Güneştekin Sanat Merkezi’nin uluslararası sergiler koordinatörlüğünü yürüten ortak arkadaşları Deniz Aral’ın aracılığı ile gerçekleşti. İstanbul sokaklarında yapılan bu çalışmaya Alara ve Tuana Çelik çevirmenlik yaparak katkıda bulundular.

“Streetwise İstanbul” ekibi üç yıla yayılan bir sürede Boğaz’ın iki yakasındaki mahalleleri keşfederken, İstanbul sakinleri hakkında geniş bilgi edindiler. Meghan Nuttall Sayres ve Aramis Kalay bu serginin ABD ve Avrupa’nın birçok şehrinde gösterilerek Batılıların, Yakın ve Ortadoğu’da yaşayan insanlara karşı oluşan önyargıların aşılması umudundalar.

Meghan Nuttall Sayres ve Aramis Kalay, 6 Mart 2020’de yapılacak açılış sonrası, 7 Mart’ta "Sanat Sohbeti" başlığı altında bir radyo programına konuk olurken, aynı gün düzenlenecek bir toplantıda Fotoğraf, Yaratıcı Yazarlık ve Fotojurnalizm konusunda görüşlerini paylaşacak.

Sergide, İstanbul ve İstanbulluların portrelerinden oluşan 30 fotoğraf yer alıyor.

BİLGİ İÇİN:
Meghan Nuttall Sayres: meghansayres1@gmail.com
Aramis Kalay: aramiskalay@yahoo.com


Beyoğlu'ndan bir görünüm.


4 Aralık 2019 Çarşamba

İSMET DOĞAN’IN “HİÇBİR YERDEYİZ” SERGİSİ LABİRENT SANAT’TA

İsmet Doğan, “Kırık Masa - Eksiklik Serisi I Broken Table - Lack Series”, 2012, c-print, 150x120 cm.

AÇILIŞ: 05.12.2019 Perşembe, saat: 18.30 - 20.30
İsmet Doğan’ın, küratörlüğünü Selman Akıl’ın yaptığı “Hiçbir Yerdeyiz” isimli kişisel sergisi 5 Aralık 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında Labirent Sanat’ta görülebilir. Mekânı kayıp bir geometriye sürükleyen şimdi ve burada ölümün şiirini avuç içinize yerleştirerek yürüyeceğiniz “Hiçbir Yerdeyiz” sergisinde, İsmet Doğan’ın son dönem Eksiklik serisi ve serginin kavramsal çerçevesiyle bütünlük gösteren tüm dönemlerine ait çalışmaları yer alıyor. 

Sergi şeylerin kendi içinde sıkışıp kalmış tanımlar âlemini, zaman vurgusuyla doğum öncesi ve ölüm sonrasına taşımak için tasarlandı. Çoğunlukla İsmet Doğan’ın Eksiklik serisinden çalışmalarının yer aldığı sergi, geleceğe yönelmiş bir şimdi ve burada olmanın kurgusunu iyimser ya da kötümser kurgu totolojileri olan ütopyalar ve distopyalar ötesinde, içe ve dışa dönük bükülmelerinin derinliklerinde bir boyutta gündeme getiriyor. Düzen ve kaos, temsil ve akış, yansıma ve anlamda kaderi çözülüp örülen varlığın dünyaya ya da kendi bedenine aidiyetinin imkan ve imkansızlığını tartışıyor. Tek tek işlerde, duran nesnenin zaman ve mekânda, ileri doğru akışını çürüme ve kırılma olarak yansıtan sergi bir bütün olarak kendini aynı zamanda, mekânın ve nesnelerin öncesine doğru giden bir yerleştirme olarak sunuyor. 


İsmet Doğan, “Kırık Kalp - Eksiklik Serisi I Broken Heart - Lack Series”, 2012 - 2019, c-print, 65x50 cm.


İsmet Doğan’ın işlerinde genellikle logos ya da gramer olarak nesnenin içinde yer alıp, nesnelerin dağılışlarında beliren harfler bu defa mekâna yayılıp nesne bedenlerinin yapılanmalarından öncesine gidiyor ve tüm mekânı bir yerleştirme haline getiriyor. Bir bütün olarak bu mekân yerleştirmesi günümüz dünyasıyla kurduğu analojide, belirsizliğe dönük yansımalarla, mekânsızlığı olumlayarak hiçbir yerdeliğin olanaklı kıldığı, şimdi ve buradalığın hapsinden kurtulmuş hatta sonsuzluğun kılığına bürünebilen olanaklı dünyaları yansıtıyor.

İsmet Doğan’ın son dönem Eksiklik serisi ve serginin kavramsal çerçevesiyle kesişen tüm dönemlerinden işlerinin yer aldığı, “Hiçbir Yerdeyiz” başlıklı kişisel sergisini, 5 Aralık 2019 - 11 Ocak 2020 tarihleri arasında Labirent Sanat’ta görebilirsiniz. 

Labirent Sanat

Asmalı Mescit Mah. Sofyalı Sok. No: 22 K: 1 34430, Beyoğlu / İstanbul
Ziyaret saatleri: Salı – Cumartesi | 11.00 – 19.00
Detaylı bilgi ve daha fazla görsel için: info@labirentsanat.com | +90 212 243 86 81

İsmet Doğan, Kırık Ekran - Eksiklik Serisi I Broken Screen - Lack Series, 2012 - 2019, c-print, 130x100 cm.

İSMET DOĞAN: 1957’de Adıyaman’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Ardından, Fransız Hükümeti bursuyla Paris’e giderek; burada iki yıl kaldı. 1990’larda Türkiye’ye dönerek İstanbul’a yerleşti.
İsmet Doğan, 1980’li yıllardaki ilk işlerinde; tarih, kültür, gelenek kavramlarını dadaizm teknikleri-kolaj, montaj, grafiti ve “ready-made” nesneler ile birleştirip sorunsallaştırdı. Bir düşünür olarak ise, Türkiye tarihinde, özellikle batılılaşma-modernleşme projesinin dayatmış olduğu, temellük ettiği-şiddetin ve travmanın etkilerine odaklandı. İsmet Doğan’ın işlerinde, Latin harflerinin sunulması, 20. yüzyılın başlarında Türkiye’de gerçekleşen dil reformunun, toplumsal mühendisliğinde politik bir araç olarak kullanıldığının açığa vurumudur. İsmet Doğan’a göre, bu politik araçsallaştırma daha sonra toplumun kendi kültürüne karşı yabancılaşmasına yol açmıştır. Sanatçı, bunun içinde travmaya yol açan şiddetli bir politik eylem görmektedir. Doğan’ın modernleşme sorunsalını, tuvali üzerinde kelimeler (Logos, BâBâ gibi) veya rastgele dağıtılmış harfler ile aynalar kurgular ve bunlar bugüne kadarki çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak devam eder.
2000’lerde ise yapıtlarına bir başka eleştirel boyut katarak özellikle sömürgecilik konusu üzerine gider ve sanat tarihine referanslarla sinematografik materyal değişimleri yönünden bir stratejiyle konuya yaklaşır. İsmet Doğan film karelerine kendi imgesini yerleştirmek suretiyle bu sahnelerde küçük değişiklikler yapar ve film karakterleriyle bir özdeşlik-kimlik kurma süreciyle aynı zamanda Batı görsel kültürünün temellük ettiği temsili sistemler üzerine eleştirel bir yorum getirir. Aynı dönemde, aynalar Doğan için temel bir çalışma materyali haline gelir. Yarı mat veya saydam aynalar ile iç ve dış bükey aynalar içinde seyirci akseder, çoğalır ve kendi bedeniyle bir yabancı olarak karşılaşır. Dahası bir başka şey olarak, sanat yapıtının bir parçası olarak işlev görür.

14 Ekim 2019 Pazartesi

AHMET YEŞİL 40. SANAT YILINDA “SESLER VE İZLER” SERGİSİYLE GALERİ DİANİ’DE

Ahmet Yeşil, "Sesler ve İzler", 2019, tuval üzerine yağlıboya, 110x120 cm.


AÇILIŞ: 19 Ekim 2019, Cumartesi, Saat: 16.00-18.00
İlk resim sergisini açtığı 1979 yılından bu yana aktif olarak sanat yaşamının içinde yer alan Ahmet Yeşil, 40. Sanat Yılı’nda “Sesler ve İzler” temalı sergisiyle 19 Ekim – 9 Kasım 2019 tarihleri arasında Galeri Diani’de izleyicilerle buluşuyor. 40 yıldır sanatı hayatı, hayatı sanatı, atölyesi mabedi olan sanatçı, bugüne kadar 110 kişisel sergi açmış, 300 karma ve yarışma sergisine katılmış, 24 ödül almıştır.

Tam anlamıyla ‘nev-i şahsına münhasır’ olarak tanımlanabilecek bir fırçaya sahip Ahmet Yeşil, Dünyadaki ve Türkiye’deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır. Özellikle ve ısrarla belirtilmesi gereken nokta ise, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karşılaştırılamayacak ve Ahmet Yeşil tarzı olarak anılan görsel bir dil yaratmış olmasıdır.Ahmet Yeşil, "Sesler ve İzler", 2019,
tuval üzerine yağlıboya, 85x65 cm.
Ulusal ve uluslararası müze, kurum ve özel koleksiyonlarda onlarca eseri bulunan Ahmet Yeşil, “Sesler ve İzler” serisiyle ilgili kaleme aldığı yazısında şunları aktarıyor: “Yaratmanın yaşama karşı başkaldırı olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi bırakarak.
Yaratma,  cesaret gerektiren bir eylemdir. Rollo May’e göre yaratı ediminin olabilmesi için yoğun bir karşılaşma anı (encounter) yaşanması gerekir. Yaşama dair soruları sanatçının encounterlarıdır. Karşılaşma anından sonra yaratı sürecine giren sanatçı sorularının yanıtını kendi dili ile şiirsel, işitsel-plastik, dramatik ortaya koyar. Sanatçının kendi dili ile ortaya koyduğu imgelem her bakanın gözünde yeniden yaratılarak çoğalmaktadır. Yaratıda ortaya konan “söz”ün bıraktığı her iz izleyiciyle birlikte çoğalarak yaşamda var olmanın göstergesi olmaktadır.

Malzemenin imkânlarıyla sürdürülen gerilim, sanatçının verimini doğrudan etkiler. Gerilim yerini uzlaşmaya bıraktıkça, sanatçının diliyle hayat arasındaki sürtüşme ortadan kalkar, söz barışın işgaline uğrar, söz tükenir, kalan izler bizi her çağda sonsuz devinim içinde sesin izlerini takip etmemizin rehberi olarak yaşamın katmanları arasındaki halkaları oluşturur. Sanatçı da izleyiciyle aynı ölçü de yeni yollara yöneliyor. Sanat eserini kurcalamak risk almaktır. Sanatçının çalışma süreci bittiğinde, ortaya çıkan ses tüm duyu ve birikimlerinin sanatçıya da hiç beklemediği sorular sorar. Bir uçurum kenarın da duruşun bilince etkisidir. Bilincin yaratığı ses dalgalarının geride bıraktığı dilin izleri de gerçekte onunla beraber izleyiciyi de sürükler bu serüvenin içine. Bu izler yaratının ses dalgalarının zaman zaman duyamadığımız, sormaya başladığımız anda duyduğumuz gerçekte eserin bize seslenişi kurduğumuz iletişimle bizi etkileyen imgelerdir izler dediğimiz gerçek bu imge duyumsaması izleyicinin kendi hakikati üzerinden duyumsadığı imlerdir…”


Ahmet Yeşil, "Sesler ve İzler", 2019,
tuval üzerine yağlıboya, 80x65 cm.
Sanatçının, 40 yıllık sanat serüveninin seslerini duyumsamak, izlerini takip etmek isteyen sanatseverleri, 19 Ekim – 9 Kasım 2019 tarihleri arasında Galeri Diani’ye bekleriz.


Galeri Diani
Tel: 0212 244 31 34 - 0533 236 31 34
www.galeridiani.com
Bostanbaşı Caddesi No: 3 D 34425 Beyoğlu / İstanbul

4 Eylül 2019 Çarşamba

İSTANBUL’DA SEMT SEMT SERGİ TURU / EYLÜL – EKİM 2019Artweek@Akaretler

http://ummuhankazanc.blogspot.com.tr/ ve https://www.facebook.com/ummuhankazanc/ sayfalarında…

Eylül-Ekim ayları İstanbullular için en yoğun sanat dönemlerinden biri. 2019 yılı sanat sezonu üçüncü edisyonu düzenlenen Artweeks @Akaretler ile başladı. 3 - 22 Eylül tarihleri arasında devam eden etkinlik, her gün 11.00 ve 20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.
12-15 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul 2019 gezilebilir. Bu yıl 14.’sü düzenlenecek Contemporary Istanbul’un sanat direktörlüğünü Anissa Touati ve Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor. Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirileceği “Recent Acquisitions I / Collectors’ Stories” sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.
16. İstanbul Bienali ise Nicolas Bourriaud’un küratörlüğünde, “Yedinci Kıta” temasıyla 14 Eylül – 10 Kasım 2019’da izlenebilir.

Semt ve bölgelere ayrılmış SERGİ TURU listesinde ise İstanbul’un sanat mekanlarındaki güncel ve gelecek sergileri, mekanların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Hazırlayan: Ümmühan Kazançİstanbul Bienali.
NİŞANTAŞI - TEŞVİKİYE

44A Sanat Galerisi
Tel: 0212 233 33 80
Adres: Ahmet Fetgari Sok. No:44/A Teşvikiye İstanbul
Etkinlik: Lynn Arlene Criswell, Kaybedilmiş - Kazanılmış Zaman, 17 Eylül 2019

Akyol Art Center
Tel: 0212 231 61 50 - 0532 271 13 43
Adres: Şakayık Sok. Desen Apt. No:17 Teşvikiye Şişli İstanbul

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayeleri
Adres: Harbiye Şişli İstanbul / Türkiye

Derinlikler Sanat Merkezi
Tel: 0212 291 82 55
Adres: Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:59 Kat:2 D:2 Teşvikiye Şişli İstanbul

Doku Sanat Galerileri
Tel: 0212 246 24 96
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok. (Ihlamur Teşvikiye Yolu), Köşe Apt. No:10/10-D, Teşvikiye Şişli

F Sanat Galeri
Tel: 0 212 296 83 32
Adres: Valikonağı Caddesi, Akkavak Sokak Polat Apt. No:38/2 Nişantaşı

Galeri Bohem
Tel: 212-999 44 60
www.galeribohem.com
Adres: Valikonağı Cad. No: 99 Kat: 2 Daire: 3 Polat Apt.  Nişantaşı  Şişli

Galeri Işık Teşvikiye
Tel: 0212 233 12 03
Adres: Teşvikiye Cad. No:152 Nişantaşı Şişli

Galeri Miz Teşvikiye
Tel: 0212 241 76 66
Adres: Ahmet Fetgari Sok. No:28 A Teşvikiye Şişli İstanbul
Etkinlik: Mert Özgen "Arızalı", 01-29 Ekim

Merkur Gallery
Tel: 0212 231 69 87
Adres: Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt. No: 12 D: 2 Nişantaşı Şişli İstanbul

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Tel: 212-219 16 97
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 127 Harbiye Şişli İstanbul / Türkiye

Pusula Sanat Evi     
Tel: 212-231 86 95
www.pusulasanat.com 
Adres: Papa Roncalli Sok. No: 118/A Harbiye Şişli

RenArt Sanat Galerisi
Tel: 0212 241 38 90 - 0539 922 97 97
Adres: Akkavak Sok. Ardı Apt. No:34 2/3 Nişantaşı Şişli İstanbul

Tem Sanat Galerisi
Tel: 0212 234 13 46
www.temartgallery.com/
Adres: Teşvikiye, 34365 Şişli/İstanbul

Milli Reasürans Sanat Galerisi
Telefon: 0212 230 19 76
Adres: Maçka Cad. No: 35 Teşvikiye, Şişli

Niş Art Gallery
Tel: 0212 232 25 82-86
Adres: Fırın sok. No: 11/1 Teşvikiye Şişli İstanbul

Sevil Dolmacı Art Consultancy
Tel: (0212) 258 95 85
www.sevildolmaci.com/
Adres: Teşvikiye, Narmanlı Apartmanı No: 24/32, Maçka Cd., 34365 İstanbul
Etkinlik: Şahin Demir, “Sessizliğin İçinden”, 5 Eylül  - 5 Ekim  2019

MAÇKA

Antik Palace
Tel: (0212) 236 24 60
www.antikpalace.com.tr/
Adres: Beşiktaş, Maçka Talim Yeri Sk. No:2, 34400 Beşiktaş/İstanbulJose Parla.
İstanbul’74
Tel: 0212 243 3948
www.istanbul74.com
Adres: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:19 Akaretler – Beşiktaş
Etkinlik: Jose Parla, Isthmus, 9 Eylül 2019
ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY - SEYRANTEPE

adas.ist
Tel: 0212 280 34 42
www.adas.ist
Adres: Çalışkan Sok. No:33 Seyrantepe – İstanbul

Etkinlik: Ali Cabbar, Monster, 8 Eylül – 10 Kasım 2019

Art212
Tel: 212-240 22 82
Adres: Kadırgalar Cad. No: 8/B Hava Apt. Nişantaşı  Şişli

Galeri Baraz
Tel: 0212 225 47 02
Adres: Kurtuluş Cad. No:141 Kurtuluş

Leica Store İstanbul
Tel: (0212) 238 11 60
Adres: Tarlabaşı Bulv. No:272 Bomontiada

Mamut Art Project
Tel: 0212 286 56 40
Adres: Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Merkezi Kat:1 D:108 Maslak Şişli İstanbul

Pilevneli Gallery Mecidiyeköy
Tel: 0 (212) 259 03 94
www.pilevneli.com
Adres: Büyükdere Cad. No:76, Mecidiyeköy/İstanbul
Etkinlik: Erdoğan Zümrütoğlu, “Tuz Zamanı”, 10 Eylül – 27 Ekim 2019


BEŞİKTAŞ-BEBEK-SARIYER

Art Galerim Bebek
Tel: 0212 265 10 34
Adres: İnşirah Sok. No: 4, 34342 Bebek Beşiktaş İstanbul

Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat
Tel: 0212 215 60 37
Adres: Hakkı Yeten Cad. No:10 Dikilitaş Beşiktaş İstanbul

Beşiktaş Belediyesi Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi
Tel: 212-351 93 90
Adres: Uğur Mumcu Cad. No: 8, Akatlar, Beşiktaş


Evin Sanat Galerisi.Evin Sanat Galerisi
Tel: 0212 265 81 58
Adres: Büyük Bebek Deresi Sok. No: 13 Bebek
Etkinlik: Bitimsiz!, 6 Eylül 2019 - 26 Ekim 2019

Galeri Selvin
Tel: 0212 231 75 66
Adres: Dere Sokak No:3, Arnavutköy Beşiktaş İstanbul

MKM Beşiktaş Çağdaş Salonları
Tel: 0212 351 93 90
info@mkm-online.com
Adres: Uğur Mumcu Cad. No:8 Akatlar Beşiktaş İstanbul

Borusan Contemporary
Tel: 0212 393 52 00
Adres: Rumeli Hisarı, Balta Limanı Hisar Cd. No:5/, 34470 Sarıyer/İstanbul, 34470 Rumeli Hisarı - Sarıyer/İstanbul
Etkinlik: “Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II”, 14 Eylül – 8 Mart 2019 / “Bill Viola: Geçici”, 14 Eylül 2019, 13 Eylül 2020

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi
Tel: 0212 229 55 18
www.sakipsabancimuzesi.org/‎
Adres: Emirgan Mahallesi, 34467 Sarıyer/İstanbul

BEYOĞLU-TAKSİM

Akademililer Sanat Merkezi
Tel: 0212 245 02 29
Adres: Balo Sok. No:37 Doğançay Müzesinin yanı Beyoğlu İstanbul

Akbank Sanat
Tel: 0212 252 35 00
Adres: İstiklal Cad. No:8 Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: Öz/çeviri-m - Sudarshan Shetty, 10 Eylül - 31 Ekim 2019

Alan İstanbul
Tel: 0212 252 94 53
Adres: Asmalı Mescit Mh. Asmalı Mescit Cad. No:5/2 Tünel Beyoğlu İstanbul

ANAMED
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
Tel: 0 212 393 6000
Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Cad. No:181, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Ariel Sanat
Riverrun, Hacımimi Mahallesi, Boğazkesen Caddesi 31, RA Binası Tophane
Beyoğlu 34425 İstanbul

Art ON Istanbul
Tel: 0 212 259 15 43
Adres: Meşrutiyet Cad. Oteller Sokak Hanif Binası No: 1A, Tepebaşı, 34430 Beyoğlu, Istanbul, TURKEY
Etkinlik: Parça Bütün II - 04.09-26.10.2019

Art Suites Gallery Beyoğlu
Tel: 0212 251 55 61
Adres: Asmalı Mescit Mah. Balyoz Sok. No: 14 Beyoğlu / İstanbul
                       
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu
Tel: 212-249 26 10
Adres: Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No: 121 Şişhane  Beyoğlu


Sinan Tuncay
C.A.M. Galeri
Tel: 0212 245 79 75
www.camgaleri.com
Adres: Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, No: 38/A Beyoğlu, İstanbul
Etkinlik: Sinan Tuncay, “Olamadığım Adamlara Mahsustur”, 05.09.- 05.10.2019

Daire Sanat
Tel: 0212 252 52 59
Adres: Boğazkesen Cad. No:76/A Tophane Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: Canan, Muhabbet, Kehanet, Saadet, 4 Eylül - 3 Kasım 2019

DEPO-Tütün Deposu
Tel: (0212) 292 39 56
www.depoistanbul.net/tr/
Adres: Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul

Doğançay Müzesi
Tel: (0212) 244 77 70
Adres: Hüseyinağa Mahallesi, Balo Sk. No:42, 34435 Beyoğlu/İstanbul

EKAV Art Gallery
Tel: 0212 336 10 46
Adres: Büyükdere Cad. No: 163 80504 Esentepe-İstanbul
Etkinlik: Bilge Alkor, Witnesses - Pınar Yoldaş, Ecophilia, 17 Eylül - 19 Ekim 2019

Fransız Kültür Merkezi
Telefon: 0212 393 81 11
Adres: İstiklal Cad. No:8, Beyoğlu

Gaia Gallery
Tel: 0212 243 49 73
Adres: İstiklal Caddesi Elhamra Pasajı No: 130 Daire 501 Beyoğlu

Galatea Art
Tel: 0212 245 33 20
Adres: Asmalımescit Mah. Sofyalı Sok. No: 12/3 Beyoğlu

Galeri Apel
Tel: 0212 292 72 36
Adres: Hayriye Cad. No: 5A Galatasaray, Beyoğlu

Galeri Diani
Tel: 0212 244 31 34 - 0533 236 31 34
www.galeridiani.com
Bostanbaşı Caddesi No : 3 D 34425 Beyoğlu / İstanbul
Etkinlik: Ahmet Yeşil, 19 Ekim – 9 Kasım 2019

Galeri Nev İstanbul
Tel: 0212 231 67 63
Adres: Beyoğlu, İstiklal Cd No:163, Mısır Apt., Kat: 4, D.3, Istanbul
Etkinlik: AHMET DOĞU İPEK, GRAFT, 06.09-26.10.2019


Pedro Gómez-Egaña.

Galeri Zilberman
Tel: 0212 251 12 14
Adres: İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.3 D.10 Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: Pedro Gómez-Egaña, “Islands”, 11 Eylül – 8 Aralık 2019.

Galerist Tepebaşı
Tel: 0212 252 18 96
Adres: Meşrutiyet Caddesi No:67 K:1 Beyoğlu İstanbul

Gama Galeri
Tel: 0212 245 69 22
Adres: Turnacıbaşı Sok. No:21 Beyoğlu Taksim Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: Meral Yıldız, Fall In Red, 14.09 - 05.10.2019

Goethe Institut
Tel: 0212 249 20 09
Adres: Tomtom Mh., Yeni Çarşı Cd No:32, Beyoğlu

İFSAK Sergi Salonu
Tel: 0212 292 42 01
Adres: İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No:32/2 Beyoğlu İstanbul

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Tel: (0212) 334 09 00
Adres: No:, Meşrutiyet Cd. No:47, 34443 Beyoğlu/İstanbul

İstanbul Fotoğraf Galerisi
Telefon: (0212) 237 36 52
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Tel Sk. No:8 D:1, 34433 Beyoğlu/İstanbulSefa Çakır, Labirent Sanat.
Labirent Sanat
Tel: 0 212 243 86 81
www.labirentsanat.com
Adres: Asmalı Mescit Mah. Sofyalı Sok. No:22 Kat:1 34430, Beyoğlu / Istanbul
Etkinlik: Bütünleşme – Çözülme, Sefa Çakır, 05.09.2019 - 19.10.2019

Martch Art Project
Tel: 0 212 292 08 87
www.martch.art
Adres: Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi, No: 4B, 34425, Beyoğlu/İstanbul
Etkinlik: Sadık Arı, Dalga Boyunca, 18 Eylül – 16 Kasım 2019

Öktem&Aykut
Adres: Büyük Hendek Caddesi, Portakal Sokak No:2 34420, Galata, Istanbul,
Etkinlik: Aret Gıcır, Yaşamı Beklerken, 6 Eylül - Ekim 2019
Sinan Logie, Mekansal Durumlar, 4 Eylül - 9 Kasım 2019, ARK Kültür
Batarya Sokak 2 Cihangir 34430 İstanbul TR

Pera Müzesi
Tel: 0212 334 99 00
www.peramuzesi.org.tr
Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul
Etkinlik: Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl, 05 Aralık 2019 - 01 Mart 2020

Pg Art Gallery
Tel: 0212 252 80 00
Adres: Çukurcuma Cad. No. 40/1, Firüzağa, Beyoğlu, İstanbul
Etkinlik: Anıtsal Tahribat / Hasan Pehlevan, 5 Eylül - 25 Ekim, 2019

Pilot Galeri
Tel: 0212 245 55 05
Adres: Sıraselviler Cad. No:83/2 Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: İrem Tok, "Close Up", 6 Eylül  - 13 Ekim, 2019.

Piramid Sanat
Tel: 0212 297 3120
Adres: Şht. Muhtar Mh., Feridiye Cd No:23, Beyoğlu

Rem Art Space
Tel: 212-245 25 40
www.remartspace.org
Adres: Çukurcuma Cad. No: 20 Çukurcuma Beyoğlu 

SALT Galata
Tel: 212-334 22 00
Adres: Bankalar Cad. No: 11 Galata  Beyoğlu
www.saltonline.org
Etkinlik: Nur Koçak, Mutluluk Resimlerimiz, 3 Eylül – 29 Aralık 2019

Sanatorium
Tel: 0212 293 67 17
Adres: Kemankeş Mah. Mumhane Caddesi Laroz Han, No: 67/A 34425, Beyoğlu / İstanbul
Etkinlik: Kerem Ozan Bayraktar, Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler,
05 Eylül 2019 - 20 Ekim 2019

Simbart Projects
www.simbartprojects.com
Adres: Hacımimi Mah. Hoca Ali Sok. No:20/B Galata-İstanbul
Etkinlik: Ezgi Yakın, Tuhaf Zaman, 8 – 12 Eylül 2019

The Empire Project
Tel: 0212 292 59 68
Adres: Defterdar Yokuşu 35, Firuzağa Mah. Beyoğlu 34425 İstanbul

UPSD Sanat Galerisi
Tel: 0212 247 62 83
Adres: Maçka Demokrasi Parkı Sanatçı İşlikleri Şişli Evlendirme Dairesi yanı Şişli İstanbul

Versus Art Project
Tel: 0 212 258 14 14
Adres: Kuloğlu Mahallesi Gazeteci Erol Dernek Sokak No.11/3 Hanif Han Beyoğlu İstanbul


KARAKÖY

Meltem Sırtıkara,
Anna Laudel Contemporary.


Anna Laudel Contemporary
Telefon: (0212) 243 32 57
annalaudel.gallery
Adres: Bereketzade Mahallesi, Bankalar Cd. No:10, 34420, Karaköy/Beyoğlu
Etkinlik: “İntergalaktik”, 3 Eylül - 20 Ekim 2019

artSumer Gallery    
Tel: 212-249 10 35
Adres: Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No: 67/A Laroz Han, Karaköy  Beyoğlu
Etkinlik: Kozmik Masal, Onur Gülfidan Resim Sergisi, 21.01.2017-04.03.2017

Kasa Galeri  
Tel: 212-292 49 39
Adres: Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han.   Karaköy  Beyoğlu

Merdiven Art Space
Afres. Meclis-i Mebusan Cad. No:31 Murat Han, Kat:1, Fındıklı, Beyoğlu-İstanbul

Etkinlik: Ahmet Öğüt, The Missing T, 5 Eylül – 5 Ekim 2019

Mixer
Tel: 0212 243 54 43
Adres: Mumhane Street, No:46-50, Floor: -1, Karaköy, Beyoglu, Istanbul, TURKEY
Etkinlik: Ali Şentürk, ‘Biz Bu Değiliz, Bu Bizden Geriye Kalan’, 05.09.2019-12.10.2019
Nazlı Erdemirel, “Seeing”, 05.09.2019-12.10.2019

Pi Artworks
Tel: 0 212 293 71 03
Adres: Mumhane Caddesi No:48-50/3, 34425 Karakoy, İstanbul - TURKEY
Etkinlik: İz Öztat, Suspended, 6 Eylül - 2 Kasım 2019

Schneidertempel Sanat Merkezi
Tel: 0212 249 01 50
Adres: Bankalar Cad. Felek Sok. No:1 Karaköy Karaköy İstanbul

Spot-Projects
Tel: 0 530 942 26 96 - 0 212 251 43 00 - 34
Adres: Derya Han, Kat 3, Set Üstü, Kabataş

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Tel: 0212 293 46 48
Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad. No:2, 34425 Beyoğlu/İstanbul – Avrupa
Etkinlik: Osman Dinç, “Ankara-İstanbul”, 3-30 Eylül 2019

x-ist
Tel: 0 212 291 77 84
Adres: Mumhane Cd., No:50, K:2, 34425 Beyoğlu / İstanbul.
Etkinlik: All Work and No Play, Ansen, Murat Palta, 05 Eylül - 19 Ekim 2019

LEVENT-MASLAK

42 Maslak ART!SPACE
Tel: 0212 276 00 42
Adres: Ahi Evren Cad. No:6 Ofis 3 Maslak

Elgiz Museum
http://elgizmuseum.org
Adres: Beybi Giz Plaza, Maslak 34398, İstanbul

Galeri Binyıl
Tel: 0 212 924 2419 - 0 212 240 3445
www.galeribinyil.com.tr
Adres: 4.Levent, Huzur mah, Beyazıt cd.Kolektif House No:15  Sarıyer - İSTANBUL

Güneş Sigorta Sanat Galerisi
Tel: 444 1957
Adres: Güneş Plaza Büyükdere Cad. No: 110, Esentepe Şişli

İş Sanat Kibele Galerisi
Tel: 0212 316 15 80
Adres: İş Kuleleri, 4. Levent İstanbul

Maslak Işık Galeri Fuayesi
Tel: 0212 286 49 11
Adres: Işık Üniversitesi Büyükdere Cad. No: 106 Maslak Şişli İstanbul

S-Art By Sürmeli
Tel: 0212 272 11 61
Adres: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

Summart
Tel: 0212 278 71 00
Adres: Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:3, Summa Plaza, Sarıyer-İstanbul

Terakki Vakfı Sanat Galerisi
Tel: 0212 351 00 60
Adres: Ebulula Mardin Cad. Öztürk Sok. No: 2 Levent  Beşiktaş

Türkmall Sanat
Tel: +90 (212) 3509100
Adres: Huzur Mah. Maslak-Ayazağa Cad. No: 4 Sarıyer / İstanbul

Uniq Galeri Istanbul
Tel: +90 212 286 03 91
www.uniqistanbul.com
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 Sarıyer / İstanbul
Ekinlik: Yurdaer Kahraman, Işığın Vizyonları, 20 Eylül - 6 Ekim 2019

Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tel: 0850 222 67 76
Adres: Zorlu Center Beşiktaş İstanbul

BALAT-DOLAPDERE

Arter.


ARTER
Telefon:0212 243 37 67
Adres: İstiklal Cad. No:211 Beyoğlu İstanbul
Etkinlik: 13 Eylül'de açılıyor.

Dirimart
Tel: 0 212 232 66 66
Adres: Hacıahmet Mahallesi. Irmak Cad. 1-9, Dolapdere, 34440, İstanbul
Etkinlik: Ad Infinitum, 09 Eylül 2019–10 Kasım 2019

Evliyagil Dolapdere
www.muzeevliyagil.com
Adres: Serdar Ömer Paşa Caddesi No: 11, Beyoğlu / İstanbul

Pilevneli Gallery Dolapdere
Tel: 0 (212) 259 03 94
www.pilevneli.com
Adres: Irmak Cad. No:25, Dolapdere-İstanbul

Plato Sanat
Tel: 0212 621 1247
Adres: Ayvansaray Cd. No:33, Balat/İstanbul


ANADOLU YAKASI

Bahariye Sanat Galerisi
Tel: 0216 414 55 06
Adres: Caferağa Mah. Kadife Sk. Kızıltunç Apt. No:1/1 (Rexx Sineması Karşısı) Kadıköy

Bakraç Sanat Galerisi
Tel: 0216-362 18 26
www.bakrac.com  
Adres: Sinan Ercan Sok. No: 38 Öztor Sitesi B Blok  Kozyatağı Kadıköy

Caddebostan Kültür Merkezi
Tel: 0216 467 36 00
Adres: Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No:11 Kadıköy İstanbul 

Ferda Art Platform
ferdaartplatform.com
Adres: Bostancı Mah. Taşlı Çeşme Sok, Yalı Apt No:1/1, 34744 Kadıköy/İstanbul

Galeri Ark
Tel: 0216 369 49 00
Adres: Cemil Topuzlu Caddesi No: 49 Çiftehavuzlar Kadıköy İstanbul

Galeri Fe
Tel: 0216 368 03 78
Adres: Cemil Topuzlu Cad. Kutmen Apt. No: 60/2 D:4 Çiftehavuzlar Kadıköy İstanbul

Gürel Art Space
Tel: 0216 336 79 30
www.gurelart.com
Adres: Fenerbahçe, Eflatun Sokak, No: 5/A Kadıköy İstanbul

Harmony Sanat Galerisi
Tel: 0216 553 21 67
Adres: İcadiye Caddesi No:42/A Kuzguncuk Üsküdar İstanbul
Etkinlik: Ustalar Baskıresim Sergisi, 04.02.2017-05.03.2017

IMOGA Art Gallery
Tel: 0216-472 9296
Adres: Ünalan Mah. Keban Cad. No:20, Üsküdar 34700, İstanbul/

kargART - karga | kadıköy
Tel: (0216) 330 31 51
Adres: Caferağa Mah. Kadife Sok. No:16 Kadıköy, 34710 İstanbul

Kızıltoprak Sanat Galerisi
Tel: 0216 418 38 06
kiziltopraksanatgalerisi.net/
Adres: Fenerbahçe Mahallesi, Rüştiye Sok. No:47, 34726 Kadıköy/Istanbul – Asia

Maltepe Sanat Galerisi
Tel: 0216 441 91 98
Adres: Feyzullah Cad. Yücelen Sok. No.23 Maltepe

Maltepe Sanat Merkezi
Tel: 0 216 518 97 20
Adres: Cumhuriyet Cad. Site Sok. No.8 Küçükyalı İstanbul

Mine Sanat Galerisi
Tel: 0216 467 26 77
minesanat.com
Adres: Caddebostan, Gökçe Sok. No:14 D:8 Kadıköy / İstanbul

Mor Kaftan
Tel: 216-386 17 65
www.morkaftan.com
Adres: Osmanağa Mah. Nevzemin Sok. No: 13  Bahariye  Kadıköy

Nar Art Sanat Galerisi
Tel: 0216 557 72 07 - 0216 557 75 93
Adres: Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No:41 A Blok Zemin Kat Beylerbeyi Üsküdar

Olcay Art
Tel: 0216 411 17 13
Adres: Cemil Topuzlu Cad. No: 90/B Caddebostan Kadıköy İstanbul

Suadiye Sanat Atölyeleri  
http://suadiyesanatatolyeleri.com
Adres: Suadiye Mahallesi, Suadiye Cami Sk. No:5, 34740 Kadıköy/İstanbul

Yıldız Holding Sergi Salonu
Adres: Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca, Üsküdar