5 Aralık 2018 Çarşamba

“TRİO-ÜÇLÜ” SERGİSİ ANTİK CİSTERNA’DA

Nazmiye Alkanat.

Antik Cisterna Sergi Salonu, 8-24 Aralık 2019 tarihleri arasında üç kadın sanatçıdan oluşan renkli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide yer alan üç kadın sanatçı, Çiğdem Yaşa, Hazan Yaprak ve Nazmiye Alkanat, her biri farklı tarzdaki eserlerle izleyiciye keyifli bir karma sergi sunuyor. Kokteyl: 8 Aralık, Cumartesi, Saat: 17.00-19.00


Çiğdem Yasa.
Kendi gerçeğini yaratmak amaçlı başladığı sanat serüveninde mantığı geri plana itip hayal gücünü üretime dönüştüren Çiğdem Yaşa, sınırsız hayal gücü dünyasında kendi arayışını gerçeğe dönüştürürken resimlerinde varoluş çabasını akıl ve mantığın kontrolünden çıkarıp tuvale aktarıyor. Aklın ve mantığın kalıplaşmış denetiminden uzaklaşma çabasında olan sanatçı bilinçaltı dünyasını farklı bir tarzda bizlere sunuyor.


Hazan Yaprak.

Kadın olgusunu farklı bir bakış açısıyla sergiye taşıyacak olan sanatçı Hazan Yaprak, oluşturduğu “Woman” serisiyle bu üçlü sergide yer alacak. Farklı malzemeler ile oluşturulan, oldukça baskın renkleri kâğıt üzerinde kumaş ve kağıt parçaları ile buluşturarak kolaj oluşturan bu renkli çalışmalar, kadının kendi iç dünyasındaki hayal gücünü kavramsal bir çerçevede izleyiciyle buluşturuyor. Üç boyutlu çalışmalar yapan heykel sanatçısı resim tekniğinin dışına çıkarak kendi bakış açısını kâğıt üzerine taşıdığı bu özgün sergide, izleyiciye farklı bir lezzet sunuyor.

Kullandığı her boya parçasını birer veri olarak kabul ederek tuvale aktaran Nazmiye Alkanat, görsel imgeleri kendi alanının dışına çıkarıp zemine yerleştiriyor. Nesneleri kendi süzgecinden geçirerek siyah beyaz fon üzerinde renklendirip dokuya dönüştüren sanatçı çalışmalarında boyaları, fırçanın sıkışmış alanından çıkarıp kendi yorumu ile büyülü bir doku halinde izleyiciye aktarıyor.

Çiğdem Yaşa, Hazan Yaprak ve Nazmiye Alkanat, kendi iç dünyalarında oluşturdukları eserleri kendilerine özgün sanatsal bakış açılarıyla tuvalden izleyiciye aktardılar. Bu renkli “trio” sergisi 24 Aralık’a kadar Antik Cisterna Salonunda sizleri bekliyor.

BİLGİ İÇİN:
ANTİK CİSTERNA
Antik Hotel
Adres: Ordubaşı Caddesi, Sekbanbaşı Sok. No:6 Beyazıt-İstanbul
Tel: 0212 638 58 58
E-mail: info@antikhotel.com9 Kasım 2018 Cuma

SEMRA GÖNEY VE SELİM ALTAN “YAN YANA” SERGİLERİYLE GALERİ ARK’TA

Semra Göney ve Selim Altan.


Türk Soyut Sanatının iki önemli temsilcilerinden Semra Göney ve Selim Altan, “YAN YANA” isimli sergileriyle 15 Kasım – 18 Aralık 2018 tarihlerinde GALERİ ARK’ta yer alıyor. Her iki sanatçının da “Doğa” ile kurdukları ilişki ve gözlemleri sonucu biriktirdikleri duygular, geliştirdikleri içsel meseleler tuval yüzeylerine farklı kurgular, anlatımlar olarak yansıyor ve doğanın lirik dinamizmini soyut bir anlayışla izleyiciye aktarıyorlar. Akdeniz’in bir sahil kasabasında yaşamaya başlayan Altan, doğayla kurduğu daha derin bağları, renk ve malzemenin eşliğinde, yine çizgisel bir anlatımla ortaya koyuyor, tabii ki sergiye özel sürprizleri de hatırlatmak gerek. Son dönem çalışmalarında özellikle doğa temasını işleyen Göney’in tuvalinde de katmanlar, kıvrımlar ve renkler aracılığıyla tabiatın sessiz yakarışlarını duyabilir, insanoğlunun doğaya dönüş hasretini bir kez daha duyumsayabilirsiniz.

Açılış/Kokteyl: 15 Kasım 2018, Perşembe, Saat:17.00-20.00

RÖPORTAJ: Ümmühan Kazanç

Sayın Semra Göney ve Selim Altan, sizleri “YAN YANA” sergisinde Galeri Ark’ın mekanında bir arada göreceğiz. Bu serginin oluşumu için iki önemli Soyut tarzda çalışan sanatçının geçmişe uzanan sanat dostluğu diyebilir miyiz?

Semra Göney: Kuşkusuz diyebiliriz, teklif Selim Altan’dan geldiğinde Mayıs ayındaki sergimi yeni toplamıştım ve yeni bir sergi planım açıkçası yoktu. Ama Selim benim yıllardır işlerini çok beğenerek izlediğim bir arkadaşım. Dolayısıyla bu içten ve zarif teklifini kıramadım.

Selim Altan: Semra Göney uzun süredir işlerini beğenerek takip ettiğim sanatçı arkadaşımdır. Resme karşı oluşturduğu atak, samimi ve önyargısız tavır benim de resimde başlangıç olarak aldığım eylem biçimiyle ortaklık oluşturmaktadır.


Semra Göney, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik,
115x140 cm.

Her ikinizde sanat kariyeriniz boyunca Soyut akımının tutkulu temsilcileri oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. Bu bağlamda “Yan Yana” serginizin kavramsal içeriği konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Semra Göney: Mayıs ayındaki sergimin başlığı “Doğa” idi. Selim ve benim bu sergimizin içeriğini de “Doğa” oluşturuyor.

Selim Altan: Sergi genel anlamda iki sanatçının “doğa” fikrinden yola çıkarak oluşturduğu farklı anlatımlar olarak okunabilir.

Selim Altan’ın daha önceki çizgisel yaklaşımlarından farklı olarak son dönem çalışmalarında tuvalin alt kısmında çok katmanlı müdahalelerin yanı sıra üst kısmında lekesel ve figüratif fırça darbeleri oldukça dikkat çekici. Bu yaklaşımı, doğa ve insan ilişkisine Selim Altan bakışı olarak yorumlayabilir miyiz?

Selim Altan: Akademi’de Neşet Günal’ın öğrencisiydim. Aynı zamanda hocam Mehmet Güleryüz’den de ders alıyordum. Dolayısıyla kendimi ve çevremi figür resminin problemleriyle tanımaya, çözmeye ve göstermeye çalışıyordum. Benim için bir nevi yaşamsal konumlanmaydı. 90’ların ortalarında bunun yerine daha çok harekete dayalı, çizgisel, renk soyutlamasına yönelik daha az anlatımcı, malzemeyi öne çıkaran, göstermekten ziyade ima eden bir resme yöneldim.

Semra Hn, siz de son dönem çalışmalarınızda soyuta biraz daha renkçi bir anlayış ile yaklaşarak doğayı kendi bakış açınız, kendi algılarınız üzerinden inceliyor ve yorumluyorsunuz. Doğa ile yakın ilişkinizi bu sergide de izleyecek miyiz?

Semra Göney: Uzun yıllar akademide misafir öğrencilikle başlayan, daha sonra Devrim Erbil ve Mehmet Güleryüz’le ve sonrasında devam eden çalışmalarımın pek çoğunda renkçi, çizgisel, katman  ve kıvrımın öne çıktığı işlerim mevcut. Bir dönem de, siyah ve beyaz denemelerim oldu. Bu sergi de, “Doğa” ismini verdiğim bir önceki serginin devamı niteliğinde.


Selim Altan, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik-karışık teknik, 116x89 cm.

İki soyutçuyu bir arada bulmuşken, sizi bir konuda tartıştırmak isterim. Soyut Sanat Türkiye’de hak ettiği yerde midir? Dünyada, sanat tarihindeki yerini en doğru şekilde aldı ve oldukça başarılı bir şekilde de temsil ediliyor.

Semra Göney: Sanata, bütün sanat dallarını göz önüne alarak baktığımızda, ilgi her geçen sene bir nebze artsa da soyut sanat söz konusu olduğunda buradaki temel sorun, bence izleyicilerin bu konuda biraz daha çaba sarfetmelerini beklemek ve belki de sanatçı ile diyaloğa girip sanatçıyı ve yapıtını anlama çabasından geçmektedir.

Selim Altan: Sanat bir bütündür. Yaratıcılıkla uğraşmak sanatın bütün kollarından bihaber olmayı da kapsar. Dünyadan bihaber olan toplumlarda ise değil soyut sanat, sanatın hiçbir kolu sağlıklı gelişemez.Semra Göney, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik, 115x140 cm.

Soyut sanat bir anlamda sanatsal, düşünsel ‘an’ı yakalamak mıdır? Yani sanatçının bilinçaltında, duygularındaki birikimleri anlık bir hızda tuvale aktarması mıdır? Sanatçının bilinçaltının fotoğrafıdır diyebilir miyiz?

Semra Göney: Genel olarak bilinçaltının dışa vurumu desek de, daha çok bir ihtiyaçtan doğduğu kanaatindeyim. Burada geçmiş birikimlerimizin de rolü çok büyük. Ressamın ruhsal yapısı, içtenliği ve dünyaya bakışı da önem kazanıyor. İfade biçimi ve tekniği de, sanatçının yapısı ile ilgili. Her zaman anlık bir hızla yapılmayan bir çok soyut eser var dünyada. Bence hız = soyut sanat diyemeyiz. Ben hızlı çalışan biri olsam da, bazen aylarca kafamda ve tuvalde bitiremediğim işlerim oluyor.

Selim Altan: 20. yüzyılın başlarında Dadaizm, Sürrealizm, Kandinsky, Maleviç vs. resimleri, bütün bunlar 21.yüzyılın sanatına da bir şekilde referans olarak giriyor zaten. Batı ölçekli bakıyoruz ki bir de Doğu sanatının geçmişi var. Artık küresel sistem ve teknoloji ile birlikte algı operasyonlarıyla dayatılan yeni bir döneme geçildi.


Selim Altan, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik-karışık teknik, 116x89 cm.

Son olarak soyut sanatı sizler nasıl tanımlarsınız? Ya da izleyicilerin sizin sanatınızı nasıl okumasını hayal edersiniz?

Semra Göney: Soyut sanat, basit anlamda doğadaki biçimlerim ressam tarafından farklı renk ve biçimlerde yorumlanması diyebiliriz. İzleyici açısından ise bu tarz bir resmin karşısına geçtiğinde, durup bir şeyler aramaya başlıyorsa, zaten bir ruhsal alışveriş oluyordur ve oradan kendine yeni bir hikaye çıkarmaya başlıyordur. Bu da ressam açısından bugünkü şartlar düşünüldüğünde gayet yeterli ve tatmin edicidir.

Selim Altan: Akdeniz’in bir sahil kasabasında yaşadığım için doğayı gözlemleme fırsatım oluyor. Bu enerjinin bir şekilde resmime etkisi oluyordur. Boşluk ve doluluk kavramına dayalı, renk ve materyalin fiziki imkanlarından da yararlanarak çizgisel anlatıma dayalı, görmeyi dilediğim resmi yapmaya devam ediyorum.


Semra Göney, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik, 125x140 cm.


GALERİ ARK
Adres: Cemil Topuzlu Caddesi Kaya Apt. No: 49 (Büyük Kulüp karşısı)
Çiftehavuzlar – Kadıköy / İstanbul
Tel: 90 216 369 49 00
www.galeriark.com
info@galeriark.com

SEMRA GÖNEY
İstanbul'da doğdu.
1970'de İ.T.İ.A'dan mezun oldu.
1970-71 yıllarında New York'ta çeşitli müze ve galerilerde araştırma ve incelemeler yaptı.
1971 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dinçer Erimez-Atilla Tos atölyesinde misafir öğrenci oldu.
1976-1980 yılları arasında Devrim Erbil ile 1990-1994 yılları arasında BİLSAK'ta Mehmet Güleryüz ile resim, Canan Beykal ile de sanat tarihi çalışmalarında bulundu.

Kişisel Sergiler
İstanbul Gültekin Elibal Galerisi (1987).
İstanbul İş Bankası Sanat Galerisi (1989).
İstanbul Taksim Sanat Galerisi (1995).
İstanbul Ares Sanat Galerisi (1997).
İstanbul Taksim Sanat Galerisi (1998).
İstanbul Nelli Sanat Evi (2004).
Caddenostan Kültür Merkezi (2013)
Galeri Ark (2016)
Galeri Ark (2018)


Selim Altan, İsimsiz, 2018, tuval üzerine akrilik, 81x65 cm.

SELİM ALTAN
1959 yılında İstanbul’da doğan Selim Altan, 1978’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne girdi. Neşet Günal ve Adnan Çoker atölyelerinde eğitim gören Altan, 1985 yılında Şeref Akdik sanat ödülünü kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olan Selim, çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir. Altan, aralarında II. Uluslararası İstanbul Bienali (AKM), Çağdaş Türk Resmi Sotheby’s-KÜSAV’ın da (İstanbul 1990-Londra 1996) bulunduğu birçok çağdaş sanat fuarına ve grup sergilerine katıldı ve kişisel sergiler açtı.

24 Eylül 2018 Pazartesi

AHMET YEŞİL, ŞİMDİ DE ÇİN YOLCUSU

Ahmet Yeşil, “Yeşile Gebe Mavi”, 2018, tuval üzerine yağlıboya, 150x100 cm.


AHMET YEŞİL, 2018-2019 sanat sezonunda yine yoğun bir yurtdışı ve yurtiçi programıyla sanatseverlerle birlikte olmaya devam ediyor. Başarılı bir Contemporary İstanbul fuarı katılımından sonra şimdi de Çin’de sanatseverlerle buluşuyor. Çin’deki Türk Turizmi yılı kapsamında Ahmet Yeşil ve Yalçın Gökçebağ, 27 Eylül - 13 Kasım 2018 tarihleri arasında The Peninsula Beijing Hotel’in üçüncü katında bulunan The Peninsula Gallery’de birer kişisel sergi açıyorlar. The Peninsula Beijing Hotel, müze kalitesinde yaklaşık 800 çağdaş Çin Sanatı eserini dönüşümlü olarak sergilemesiyle tanınıyor. Bugüne kadar yurtdışında gerçekleştirdiği kişisel ve karma sergiler, sempozyum ve bienaller ile ülkemizi yurtdışında en çok temsil eden sanatçılar arasında yer alan Ahmet Yeşil, son dönem çalışmalarından oluşan bir seçkiyle etkinlikte yer alıyor.

Ahmet Yeşil’in tuvalinde, sözlük anlamının ötesinde plastik bir imge olarak yerleşen ip ve halat, maddi dünyadaki bağlayıcı rolünü tamamen kaybeder ve resim düzlemine yepyeni açılımlar sunar. İzleyiciler, ritmik bir akış yüklenen bu imgelere bırakır kendini ve sanatçının kendine has mavi, yeşil, mor ya da kırmızı renklerle tuval yüzeyinde yaratığı şiirsel kompozisyonların içine dalıverir. Denizin altında, dalgaların üzerinde, ıssız bir ormanda, bazen de yeşile gebe mavinin içinde buluverir kendini. Sanatçının istediği tam da budur: İzleyiciyi ve resimsel imge derin bir diyalog içindedir.


Ahmet Yeşil, “Sesler ve İzler 10”, 2018,
tuval üzerine yağlıboya, 120x80 cm.
Ahmet Yeşil’in sanatında, resim ve hayat arasındaki ilişki, gerilim, çözüm bulma çabasının tuvale yansıması, toplum ile sanatı arasında bir uçurum yaratmaz. Onun sanatı herkese yakındır, herkes kendinden bir şeyler bulur. Ahmet Yeşil resmindeki ritm, denge, lirizm, ışık, gölge ve yeniden tanışıyormuşçasına öne çıkan canlı renklerin kusursuz uyumu birçok farklı kültürden izleyicinin, hızla resim ile ilişki kurmasını sağlar. Otuz yedi yıldır aktif olarak sanat yaşamının içinde olan Ahmet Yeşil, bugüne kadar 105 kişisel sergi açtı, 297 karma ve yarışma sergisine katıldı, 24 ödül aldı. Tam anlamıyla ‘nev-i şahsına münhasır’ olarak tanımlanabilecek bir fırçası vardır. Dünyadaki ve Türkiye’deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşünceleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır. Özellikle ve ısrarla belirtilmesi gereken nokta ise, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karşılaştırılamayacak ve Ahmet Yeşil tarzı olarak anılan görsel bir dil yaratmış olmasıdır.


BİLGİ İÇİN:
ahmetyesil33@gmail.com

AHMET YEŞİL
Mersin’de yaşıyor ve çalışıyor.
1973-1985      Ressam Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün’den resim eğitimi aldı
2015                Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne devam ediyor

Türkiye’de birçok özel koleksiyonda yapıtları yer alan sanatçının, Almanya, Amerika, Kanada, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere önemli yabancı koleksiyonlarda da eserleri bulunmaktadır. Ahmet Yeşil, Unicef Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir; şimdiye kadar 105 kişisel sergi açtı, 297 karma ve yarışma sergisine katıldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 24 ödül aldı.Ahmet Yeşil, “Mavi Üzerine Notlar”, 2017, tuval üzerine yağlıboya, 160x120 cm.

TÜRKİYE'DEKİ KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER
2017    23 Mayıs - 14 Haziran, F Sanat Galeri, İstanbul
2016    18 Mart - 7 Nisan, Galeri Soyut, Ankara
2016    15 Nisan - 5 Mayıs, MTSO Galerisi, Mersin
2015    Ekol Sanat Galerisi, İzmir
2014    Rh Sanat Galerisi, İstanbul
2014    Galeri Soyut, Ankara
2012    Galeri Soyut, Ankara
2010    Galeri Soyut, Ankara
2006    Osmanlı Tersanesi, Bodrum
2006    Ege Üniversitesi A.K.M., İzmir
2006    Ege Üniversitesi Sanat Fuarı, İzmir
2005    İlayda Sanat Galerisi, İstanbul
2004    Galeri Artist, İstanbul
2001    Aphrodias Sanat Galerisi, İzmir
2001    CEY Sanat Galerisi, İstanbul
2001    Görüntü Sanat Galerisi, Adana
2000    Armoni Sanat Galerisi, Ankara
1999    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1998    Halkbank Sanat Galerisi, Ankara
1997    Aphrodite Sanat Merkezi, İzmir
1995    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1995    Selvin Sanat Galerisi, Ankara
1993    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1990    Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul

YURT DIŞINDAKİ KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER
2016    Nisan, Taipei 101 Sanat Galerisi, Tayvan / Çin
2016    1-15 Şubat, Melina Kültür Merkezi, Atina / Yunanistan
2014    Ludwig Galerie Schloss, Oberhausen / Almanya
2013    Georgain National Museum, Tiflis / Gürcistan
2012    Survivors Mostra d'arte Contemporanea a Firenze, Floransa / İtalya
2011    Visual Touches Exhibition, New York / Amerika
2011    Galerie Tuillier, Paris / Fransa
2011    Earth Gallery, New Jersey / Amerika
2011    Floransa Bienali, Floransa / İtalya
2011    Miami Sanat Fuarı, Kişisel Sergi, Miami / Amerika
2005    Gallery Hittite, Toronto / Kanada
2005    Herrenhof Mussbach Sanat Galerisi, Neustadt / Almanya
2004    Lahey Hause of Art Gallery, Hollanda
2003    Amsterdam Hause of Art Gallery, Hollanda
2003    Monreal / KanadaAhmet Yeşil, “Sesler ve İzler 1”, 2018, tuval üzerine yağlıboya, 160x110 cm.

MÜZE VE KURUM KOLEKSİYONLARINDA BULUNAN ESERLER
T.C. Cumhurbaşkanlığı Koleksiyonu
T.C. Kültür Bakanlığı Koleksiyonu
T.C. Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu
T.C. Maliye Bakanlığı Koleksiyonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu
İngiltere Kraliyet Koleksiyonu
Kushimoto Türk Müzesi
D.Y.O. Eğitim Vakfı Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Müzesi
Körfez Belediyesi Müzesi
Eczacıbaşı Koleksiyonu
Cumhuriyet Gazetesi Müzesi
Uğur Mumcu Vakfı
Hacettepe Üniversitesi Resim Heykel Müzesi
Eskişehir Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi
Tekel Koleksiyonu
Akbank Koleksiyonu
Vakıfbank Koleksiyonu
Ziraat Bankası Koleksiyonu

YURT DIŞINDAKİ KARMA VE GRUP SERGİLERİNDEN SEÇKİLER
2015    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2015    29 Ekim Cumhuriyet Sergisi, Berlin / Almanya
2015    24 Temmuz - 14 Ağustos, E. Arimany Art Gallery, Tarragon / İspanya
2015    3 - 28 Eylül, Mar Art Gallery, Barcelona / İspanya
2015    8 - 28 Ekim, Salduba Art Gallery, Zaragoza / İspanya
2015    11 Aralık 2015 - 7 Ocak 2016, Terraferma Art Gallery, Lleida / İspanya
2014    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2014    29 Ekim, 90. Yıl… 90 Sanatçı…, Berlin / Almanya
2014    Külture Inside Gallery, Lüksemburg
2013    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2012    Rosso Opportunita, Survivors, Firenze / İtalya
2012    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2011    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2011    Grand Palais Salon Sergisi, Paris / Fransa
2010    Gallery Daniel Besseiche, Paris / Fransa
2010    Grand Palais Salon Sergisi, Paris / Fransa
2009    VI. Euro-American Visual Arts Exhibition, Campeche / Meksika 2009     Zagreb / Sırbistan
2008    San Diego Üniversitesi Takas (Swap) Sergisi, San Diego / Amerika
2008    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa 2008  1-12 Eylül, Plastic Arts International Festival, Monastir / Tunus
2007    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2006    Marson de I’unesco Coloir X-XL Place de Fontenoy, Paris / Fransa
2006    Le centre Culturel Anatolie de Paris / Fransa

BİENAL, FUAR VE SEMPOZUMLARDAN (ÇALIŞTAY) SEÇKİLER
2015    Süleymenpaşa Belediyesi Resim Çalıştayı, Tekirdağ
2011    Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca / Sakarya
2011    Floransa Bienali, Floransa / İtalya
2011    Miami Solo Expo International Art Center, Miami / Amerika
2009    VI. Euro-American Visual Arts Exhibition, Campeche / Meksika
2008    1-12 Eylül, Plastic Arts International Festival, Monastir / Tunus
2007    Contemporary Art and Life Galeri, İstanbul
2006    Ege Üniversitesi Sanat Fuarı, İzmir
2006    Bodrum Sanat Bienali (Suça İştirak) Bodrum
2006    Ankara Üniversitesi Resim Sempozyumu
2005    Tüyap Sanat Fuarı, Galeri Baraz / İstanbul
2005    Barış Derneği / İstanbul
2004    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    Ankara Sanat Fuarı, Nurol Sanat Galerisi
2003    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    İstanbul Sanat Fuarı, Valör Sanat Galerisi
2001    XI. İstanbul Sanat Fuarı, CEY Sanat Galerisi, İstanbul
2001    3. ODTÜ Sanat Festivali, Ankara
1997    7. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul  
1996    6. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul

ÖDÜLLER
2015    Adana Kültür ve Sanat, Ressamlar Derneği Puduhepa Bilim Sanat Onur Ödülü / Adana
2014    “Mersin En’lerini Seçiyor” Anketi Sonucu En İyi Ressam Ödülü / İstanbul
2013    Ankara Gazi Rotary Kulübü Yılın Meslek Hizmet Ödülü / Ankara
2013    Mersin 1. Kültür Etkinliği Kent Hizmet Ödülü / Mersin
2012    Uluslararası Lions Kulüpler Birliği Melvin Jones Ödülü
2011    Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü, Gümüş Madalya / Paris-Fransa
2011    Mersin İ.S.K. Kent Onur Ödülü
2010    Ankara Sanat Kurulunun Yılın Resim Dalında Sanatçı Ödülü / Ankara
2009    Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü / Paris - Fransa
2004    3. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Özel Ödülü
1997    2. Deniz Müzesi Komutanlığı Birincilik Ödülü
1996    1. Deniz Müzesi Komutanlığı Üçüncülük Ödülü
1995    Kayseri Valiliği Resim Yarışması Ödülü
1993    26. D.Y.O. Resim Yarışması Büyük Ödülü
1993    Kültür Bakanlığı 1. Kapadokya Resim Yarışması Mansiyon
1992    Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması Mansiyon
1992    Tekel 6. Geleneksel Resim Yarışması Birincilik Ödülü
1992    Sanatçı Gözüyle Antalya Resim Yarışması Mansiyon
1991    Körfez Belediyesi Resim Yarışması Mansiyon
1990    T.P.A.O. Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1989    Ordu İl Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1985    Mersin Uluslararası Resim-Heykel-Seramik Yarışmasında Mansiyon
1983    Turgut Pura Yarışmasında Kültür Bakanlığı Ödülü
1982    Turgut Pura Yarışmasında İzmir Resim Heykel Müzesi Ödülü

18 Eylül 2018 Salı

AHMET YEŞİL, CONTEMPORARY İSTANBUL FUARI’NDA

Ahmet Yeşil, "Dip Notlar 6", 2018, tuval üzerine yağlıboya, 120x90 cm.

AHMET YEŞİL
, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında CONTEMPORARY İSTANBUL fuarında Galeri RH+ ART PROJECT’in B1-607 nolu standında, fuara özel bir seçkiyle yer alıyor. Özellikle “Dip Notlar” ve “Sesler ve İzler” serisinden eserlerini sergileyecek olan Yeşil, izleyicilere yine görsel bir şölen sunuyor.


Sanatçının son dönem çalışmalarında tüm tematik anlatım dilinden soyutlanarak, plastik ve sanatsal gücün yarattığı tam minimal çalışmalar, imgesel bir açık yapıt olarak ortaya çıkar.
Hala Ahmet Yeşil’in tuvalinde ip ve halat görenler için de şunları söyleyebiliriz. İp ve halat sözlük anlamıyla bağlayıcılığı ifade eden, sarmal nesnelerdir. Ahmet Yeşil’in tuvalinde ise, ip ve halatlar, maddi dünyadaki bağlayıcı rolünü tamamen kaybeder ve artık onlar, resim düzlemine yepyeni açılımlar sunan, sanatçının plastik dilinin vardığı imge, anlatmaktan anlamaya kullandığı bir araç haline dönüşür. İzleyiciyi ipler, halatlar çekmez sanatçının iç dünyasına. İzleyiciler, sanatçının kendine has mavi, yeşil, mor ya da kırmızı renklerle tuval yüzeyinde yaratığı şiirsel kompozisyonların içine dalıverir. Bazen denizin altında, bazen dalgaların üzerinde, bazen ıssız bir ormanda, bazen de yeşile gebe mavinin içinde buluverirler kendilerini. Sanatçının istediği tam da budur. İzleyiciyi ve resimsel imge derin bir diyalog içindedir.Ahmet Yeşil, "Dip Notlar 2", 2018, tuval üzerine yağlıboya, 120x100 cm.


Ahmet Yeşil’in sanatındaki resim ve hayat arasındaki ilişki, gerilim, çözüm bulma çabasının tuvale yansıması, toplum ile sanatı arasında bir uçurum yaratmaz. Onun sanatı herkese yakındır, herkes kendinden bir şeyler bulur. Ahmet Yeşil resmindeki ritm, denge, lirizm, ışık, gölge ve yeniden tanışıyormuşçasına öne çıkan canlı renklerin kusursuz uyumu birçok farklı kültürden izleyicinin, hızla resim ile ilişki kurmasını sağlar. Otuz yedi yıldır aktif olarak sanat yaşamının içinde olan Ahmet Yeşil, bugüne kadar 105 kişisel sergi açtı, 297 karma ve yarışma sergisine katıldı, 24 ödül aldı. Tam anlamıyla ‘nev-i şahsına münhasır’ olarak tanımlanabilecek bir fırçası vardır. Dünyadaki ve Türkiye’deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşünceleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır. Özellikle ve ısrarla belirtilmesi gereken nokta ise, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karşılaştırılamayacak ve Ahmet Yeşil tarzı olarak anılan görsel bir dil yaratmış olmasıdır.

BİLGİ İÇİN:
ahmetyesil33@gmail.com


Ahmet Yeşil, "Dip Notlar 4", 2018, tuval üzerine yağlıboya, 165x135 cm.

AHMET YEŞİL
Mersin’de yaşıyor ve çalışıyor.
1973-1985      Ressam Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün’den resim eğitimi aldı
2015                Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne devam ediyor

Türkiye’de birçok özel koleksiyonda yapıtları yer alan sanatçının, Almanya, Amerika, Kanada, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere önemli yabancı koleksiyonlarda da eserleri bulunmaktadır. Ahmet Yeşil, Unicef Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir; şimdiye kadar 105 kişisel sergi açtı, 297 karma ve yarışma sergisine katıldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 24 ödül aldı.

TÜRKİYE'DEKİ KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER
2017    23 Mayıs - 14 Haziran, F Sanat Galeri, İstanbul
2016    18 Mart - 7 Nisan, Galeri Soyut, Ankara
2016    15 Nisan - 5 Mayıs, MTSO Galerisi, Mersin
2015    Ekol Sanat Galerisi, İzmir
2014    Rh Sanat Galerisi, İstanbul
2014    Galeri Soyut, Ankara
2012    Galeri Soyut, Ankara
2010    Galeri Soyut, Ankara
2006    Osmanlı Tersanesi, Bodrum
2006    Ege Üniversitesi A.K.M., İzmir
2006    Ege Üniversitesi Sanat Fuarı, İzmir
2005    İlayda Sanat Galerisi, İstanbul
2004    Galeri Artist, İstanbul
2001    Aphrodias Sanat Galerisi, İzmir
2001    CEY Sanat Galerisi, İstanbul
2001    Görüntü Sanat Galerisi, Adana
2000    Armoni Sanat Galerisi, Ankara
1999    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1998    Halkbank Sanat Galerisi, Ankara
1997    Aphrodite Sanat Merkezi, İzmir
1995    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1995    Selvin Sanat Galerisi, Ankara
1993    Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1990    Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul


Ahmet Yeşil, "Dip Notlar 5", 2018, tuval üzerine yağlıboya, 160x110 cm.

YURT DIŞINDAKİ KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇKİLER
2016    Nisan, Taipei 101 Sanat Galerisi, Tayvan / Çin
2016    1-15 Şubat, Melina Kültür Merkezi, Atina / Yunanistan
2014    Ludwig Galerie Schloss, Oberhausen / Almanya
2013    Georgain National Museum, Tiflis / Gürcistan
2012    Survivors Mostra d'arte Contemporanea a Firenze, Floransa / İtalya
2011    Visual Touches Exhibition, New York / Amerika
2011    Galerie Tuillier, Paris / Fransa
2011    Earth Gallery, New Jersey / Amerika
2011    Floransa Bienali, Floransa / İtalya
2011    Miami Sanat Fuarı, Kişisel Sergi, Miami / Amerika
2005    Gallery Hittite, Toronto / Kanada
2005    Herrenhof Mussbach Sanat Galerisi, Neustadt / Almanya
2004    Lahey Hause of Art Gallery, Hollanda
2003    Amsterdam Hause of Art Gallery, Hollanda
2003    Monreal / Kanada

MÜZE VE KURUM KOLEKSİYONLARINDA BULUNAN ESERLER
T.C. Cumhurbaşkanlığı Koleksiyonu
T.C. Kültür Bakanlığı Koleksiyonu
T.C. Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu
T.C. Maliye Bakanlığı Koleksiyonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu
İngiltere Kraliyet Koleksiyonu
Kushimoto Türk Müzesi
D.Y.O. Eğitim Vakfı Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Müzesi
Körfez Belediyesi Müzesi
Eczacıbaşı Koleksiyonu
Cumhuriyet Gazetesi Müzesi
Uğur Mumcu Vakfı
Hacettepe Üniversitesi Resim Heykel Müzesi
Eskişehir Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi
Tekel Koleksiyonu
Akbank Koleksiyonu
Vakıfbank Koleksiyonu
Ziraat Bankası Koleksiyonu

YURT DIŞINDAKİ KARMA VE GRUP SERGİLERİNDEN SEÇKİLER
2015    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2015    29 Ekim Cumhuriyet Sergisi, Berlin / Almanya
2015    24 Temmuz - 14 Ağustos, E. Arimany Art Gallery, Tarragon / İspanya
2015    3 - 28 Eylül, Mar Art Gallery, Barcelona / İspanya
2015    8 - 28 Ekim, Salduba Art Gallery, Zaragoza / İspanya
2015    11 Aralık 2015 - 7 Ocak 2016, Terraferma Art Gallery, Lleida / İspanya
2014    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2014    29 Ekim, 90. Yıl… 90 Sanatçı…, Berlin / Almanya
2014    Külture Inside Gallery, Lüksemburg
2013    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2012    Rosso Opportunita, Survivors, Firenze / İtalya
2012    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2011    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2011    Grand Palais Salon Sergisi, Paris / Fransa
2010    Gallery Daniel Besseiche, Paris / Fransa
2010    Grand Palais Salon Sergisi, Paris / Fransa
2009    VI. Euro-American Visual Arts Exhibition, Campeche / Meksika 2009     Zagreb / Sırbistan
2008    San Diego Üniversitesi Takas (Swap) Sergisi, San Diego / Amerika
2008    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa 2008  1-12 Eylül, Plastic Arts International Festival, Monastir / Tunus
2007    Carrousel du Louvre Museum Salle le Nötre 99 rue S.N.B.A. Salon Paris / Fransa
2006    Marson de I’unesco Coloir X-XL Place de Fontenoy, Paris / Fransa
2006    Le centre Culturel Anatolie de Paris / Fransa

BİENAL, FUAR VE SEMPOZUMLARDAN (ÇALIŞTAY) SEÇKİLER
2015    Süleymenpaşa Belediyesi Resim Çalıştayı, Tekirdağ
2011    Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca / Sakarya
2011    Floransa Bienali, Floransa / İtalya
2011    Miami Solo Expo International Art Center, Miami / Amerika
2009    VI. Euro-American Visual Arts Exhibition, Campeche / Meksika
2008    1-12 Eylül, Plastic Arts International Festival, Monastir / Tunus
2007    Contemporary Art and Life Galeri, İstanbul
2006    Ege Üniversitesi Sanat Fuarı, İzmir
2006    Bodrum Sanat Bienali (Suça İştirak) Bodrum
2006    Ankara Üniversitesi Resim Sempozyumu
2005    Tüyap Sanat Fuarı, Galeri Baraz / İstanbul
2005    Barış Derneği / İstanbul
2004    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    Ankara Sanat Fuarı, Nurol Sanat Galerisi
2003    Arc-en-Ciel Paris Sanat Galerisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul
2003    İstanbul Sanat Fuarı, Valör Sanat Galerisi
2001    XI. İstanbul Sanat Fuarı, CEY Sanat Galerisi, İstanbul
2001    3. ODTÜ Sanat Festivali, Ankara
1997    7. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul  
1996    6. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul

ÖDÜLLER
2015    Adana Kültür ve Sanat, Ressamlar Derneği Puduhepa Bilim Sanat Onur Ödülü / Adana
2014    “Mersin En’lerini Seçiyor” Anketi Sonucu En İyi Ressam Ödülü / İstanbul
2013    Ankara Gazi Rotary Kulübü Yılın Meslek Hizmet Ödülü / Ankara
2013    Mersin 1. Kültür Etkinliği Kent Hizmet Ödülü / Mersin
2012    Uluslararası Lions Kulüpler Birliği Melvin Jones Ödülü
2011    Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü, Gümüş Madalya / Paris-Fransa
2011    Mersin İ.S.K. Kent Onur Ödülü
2010    Ankara Sanat Kurulunun Yılın Resim Dalında Sanatçı Ödülü / Ankara
2009    Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü / Paris - Fransa
2004    3. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Özel Ödülü
1997    2. Deniz Müzesi Komutanlığı Birincilik Ödülü
1996    1. Deniz Müzesi Komutanlığı Üçüncülük Ödülü
1995    Kayseri Valiliği Resim Yarışması Ödülü
1993    26. D.Y.O. Resim Yarışması Büyük Ödülü
1993    Kültür Bakanlığı 1. Kapadokya Resim Yarışması Mansiyon
1992    Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması Mansiyon
1992    Tekel 6. Geleneksel Resim Yarışması Birincilik Ödülü
1992    Sanatçı Gözüyle Antalya Resim Yarışması Mansiyon
1991    Körfez Belediyesi Resim Yarışması Mansiyon
1990    T.P.A.O. Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1989    Ordu İl Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1985    Mersin Uluslararası Resim-Heykel-Seramik Yarışmasında Mansiyon
1983    Turgut Pura Yarışmasında Kültür Bakanlığı Ödülü
1982    Turgut Pura Yarışmasında İzmir Resim Heykel Müzesi Ödülü